Der skåles til markering af nytåret den 3. februar 2014

Nytårsparole Zonen Gelsted den 3. februar 2014

Formanden Børge Andersens nytårstale

For vores eget vedkommende på, Holmegården, har jeg været inde og se på vores aktiviteter i det forgangne år.

Når jeg sådan lader fingeren glide ned over papiret, må jeg sige vi er nået et rigtigt langt stykke vej.

Vi har nu fået færdiggjort isoleringen af garagen så vi nu står med en garage som kan huse os også i de kolde perioder,

Arbejdet omkring restaureringen/ isoleringen af garagen har gået fantastisk godt, hvor I hver især har ydet en meget fin indsats.

Her må jeg igen fremhæve, at vi har en fin sammensætning af medlemmer som har evnet alle de opgaver vi endnu har stået over for, og som jeg er sikker på også vil komme os til gode når vi nu skal i gang med det primære, nemlig det mere mekaniske på sprøjten (motor og karosseri arbejdet).

Samtidig med isoleringsarbejdet er sprøjten blev skilt ad, således førerhus, chassis og ladet/ kassen nu står hver for sig. Chassiset har vi nu fået retur fra maleren efter grundmaling.

Nu skal der efterses bremser og fjedre, inden maleren afslutter, med den endelige røde farve. Derefter står førerhus og ladet/kassen for tur.

En opgave som vi ikke helt har styr på endnu er de reservedele som vi kommer til at mangle til sprøjten, men da Frederik nu har meldt os ind i et par veteranklubber, kan vi håbe på det nok skal lykkedes.

Med disse ord vil jeg sige tak for samarbejdet i 2013 og skåle på et lige så godt og aktivt i 2014.

Formand for Zonen Gelsted

Børge Andersen

 

Brev fra Gelsted sammen med foto fra nytåret:

Kære Frederik, en opfølgning fra vores nytårsparole. Din tale blev oplæst og der blev skålet i portvin, som det fremgår af billedet.

Efterfølgende blev der en debat, som gik på de manglende reservedele til sprøjten.

Der var en generel mistro til at det vil lykkedes af skaffe de nødvendige reservedele der skal til for at få sprøjten køreklar, som er alles ønske.

Primært gælder det karburator, strømfordeler, luftfilter, vandpumpe, eller reparationssæt til samme.  Uffe har gennem Karl Åge Sørensen kontakt til et bremsefirma i Frederiksværk, som bestemt ligger inde med nogle at de pakninger vi mangler.

For at fjerne den mistro omkring anskaffelsen af de nødvendige reservedele, mangler jeg noget mere konkret omkring situationen.

Hvem tager opgaven på sig? Skal det være os der undersøger markedet eller? Som det fremgår af din nytårstale er både Helsingør og Nyvang også i gang med at restaurere Bedford, og de har tidligere færdiggjort restaureringen af Bedford køretøjer, så der må ligge noget viden et eller andet sted omkring emnet.

Håber du kan give os lidt mere konkret, omkring mulighederne for at anskaffe de nødvendige  reservedele til Vogn 263, så vi kan få indfriet vores
forventninger.

Mvh.
Børge

23. januar 2013:

Kære  Frederik, En lille opdatering fra Gelsted. Vi får chassiset tilbage fra maler i dag og så er det førerhuset der står for tur, foreløbig bliver emnerne sandblæst og grundmalet, derefter får vi dem tilbage for at udbedre rust skaderne og div. reparationer, inden den endelige færdige behandling med den røde maling.
Vi er færdige med at isolere det sidste i garagen, det gælder den store port og lille port i siden. Planlægger lys i containeren, og ellers gælder det nu bremser og fjedre på chassiset, motoren kommer senere, da  vi stadig mangler reservedele og det samtidig er det sidste vi vil montere.
Vi holder nytårsparole mandag den 3. februar, jeg har trukket det lidt så alle kunne deltage.
Venlig hilsen Børge

26. juni 2013: Vedlagt nogle aktivitetsbilleder fra Holmegården. Som du kan se er vi gang med at skille tingene fra hinanden chassiset ser forbavsende sundt og godt ud
26. juni 2013: Vedlagt nogle aktivitetsbilleder fra Holmegården. Som du kan se er vi gang med at skille tingene fra hinanden chassiset ser forbavsende sundt og godt ud
26. juni 2013: Vedlagt nogle aktivitetsbilleder fra Holmegården. Som du kan se er vi gang med at skille tingene fra hinanden chassiset ser forbavsende sundt og godt ud
26. juni 2013: Vedlagt nogle aktivitetsbilleder fra Holmegården. Som du kan se er vi gang med at skille tingene fra hinanden chassiset ser forbavsende sundt og godt ud
24. august 2013: Så gik Zoneflaget til tops i Gelsted
23. oktober 2013: Jeg sender et billede af sprøjten efter vi har afklædt siden, sådan som den oprindeligt så ud i 1947. Vi synes den tager sig meget bedre ud med de åbne sider og frit udsyn til slange tromlerne
23. oktober 2013: To billeder fra isoleringsarbejdet af loftet
23. oktober 2013: Der isoleres loft i garagen. Under loftet Torben Hansen, Uffe Christensen og Benny Rasmussen på stigen nederst, Peter Lorentzen, Torbens plejesøn Henrik, Henrik Martinsen, Leif "Fiffer"Hansen.
I december 2013 modtog Zonen Gelsted en container til lagerformål