Sprøjten på bilmesse i Herning - en af de store begivenheder for Gelsted Zonen i 2021
Sprøjten på bilmesse i Herning - en af de store begivenheder for Gelsted Zonen i 2021

Formandens beretning ved generalforsamling afholdt den 19. maj 2022

 

Formandsberetning til Foreningen Zonen Gelsted Generalforsamling torsdag den 19.maj 2022

Afholdt på Holmegården Gelsted

Vi fik ikke afholdt vores Nytårsparole i år pga. Corona. Vi prøvede et par gange, men måtte så til sidst opgive.

Vi har holdt en lang og fornuftig vinterferie og åbnede først op i garagen den, 7. april. og fortsatte så igen efter påske d. 21. april, så var vi inde i den gamle 14 dags turnus igen.

I september måned 2021 var sprøjten inviteret med på Herning Messe.

Claus Filipsen, som er medlem i Convoy- Klubben og bosiddende i Gelsted, var meget interesseret i at få sprøjten med på den årlige transport-messe i Herning.

Claus tilbød at arrangere transport med blokvogn frem og tilbage samt opsyn med sprøjten under opholdet, det lød alt sammen rigtigt godt så vi blev enige om at tage mod hans tilbud og godt for det, Claus kunne bagefter fortælle at den havde været et positivt trækplaster på udstillingen.

I og med at sprøjten nu er køreklar melder sig andre spændende opgaver vi har en del værktøjer som tidsmæssigt passer til køretøjet, dem skal vi have restaureret og fundet plads til. Stigen er nu samlet færdig og har fundet sin plads øverst på køretøjet, nu præsenterer den sig som en rigtig Zone-brandsprøjte fra 1947.

Så har vi påhængs-sprøjten, de fleste af delene fra pumpen er nu kommet retur fra maleren og ligger klar til at blive samlet. Fiffer har afsluttet en større renovering af benzintanken, som havde nogle svære tæringer her har Jens Christensen igen hjulpet os med loddekolben. Tak til Jens

Vedr. garagens fremtid så har Middelfart kommune reageret på vores forespørgsel. Jeg blev ringet op af en flink dame som præsenterede sig som Else Aldahl fra Stabskontoret, men desværre kunne hun ikke love os så meget.

Dog lovede hun, at der inden for de næste 2 år ikke blev ændret på de nuværende forhold på pladsen og dermed heller ikke på vores garage, Else Aldahl mente der let kunne gå endnu flere år.

Så, hvis vi ønsker Ib Sevanders Zone-ting frem i lyset nu, må vi selv tage en beslutning, det vil så ske på et tidspunkt hvor kommunen endnu ikke har truffet deres beslutning om pladsens fremtid, så i stedet for at inddrage en del af garagen nu, er der et andet forslag, dukket op her er containeren kommer i spil, forslaget går ud på at vi måske skal bytte den ud med en container der passer bedre til formålet?

Det undersøges i øjeblikket om der findes en container der passer bedre til vores formål (et historisk rum som samtidig kan benyttes som et mandskabsrum).

Det må gerne ende ud med at vi får lov at beholde garagen til vores aktiviteter  

Der er måske et lille lys forude. Vi kunne fornyeligt læse at vores tidligere kommunaldirektør Steen Vinderslev (som vi i sin tid lavede en mundtlig lejeaftalen med) nu er vendt tilbage til Middelfart kommune og starter op i sin gamle stilling 1. juni 2022. Vi kan så håbe på han kommer ind over sagen og vil være lige så velvillig og interesseret i vores projekt som i sin tid da han lånte os garagen. Spændende og se hvad det hele ender ud med.

Uffe og jeg var indbudt ved Genbrugsforretningens udlodning af kontante midler som blev fordelt rundt blandt Gelsteds foreninger. Vores forening har været så heldig at blive ”udtrukket” for tredje gang. Det blev markeret med tre diplomer, et for hvert af de tre år.

Det er en god nabo vi har her på Holmegården.

På nuværende tidspunkt har sprøjten været lånt ud ved 3 konfirmationer, så det er da en begyndelse. Uffe har kørt fra Ejby kirke 1 gange og 1 fra Brenderup, Fiffer har kørt fra Stige kirke ved Odense. Lad os håbe det er en udvikling der fortsætter.

Lørdag d. 13. august uge 32, afholdes der Falck dag på Egeskov og efter et par års udsættelse starter Gelsted marked op igen det er så i uge 33.

Vi skal så have taget en beslutning om hvordan vi skal deltage.

Til sidst vil jeg takke gruppen for et godt samarbejde, og tak for jeres gå på mod, samtidig vil jeg håbe vi får løst nogle af de tanker og ønsker vi går med.

Børge Andersen formand