Generalforsamlingen 2005

REFERAT AF 13. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER
AFHOLDT FREDAG DEN 3. JUNI 2005
I ZONE-GARAGEN PÅ DANMARKS TEKNISKE MUSEUM I HELSINGØR
__________________________________________________________

I generalforsamlingen deltog i.h.t. rundsendt liste:

Georg Tegne-Hansen, Helsinge (bestyrelsesmedlem) * John Hansen, Hvidovre (bestyrelsesmedlem) * Frederik Madsen, Holbæk (formand) * Uffe Mortensen, Helsingør (næstformand) * Arne Vagn Jensen, Rødovre * Birthe og Marius Vestergaard Frederiksen, Kalundborg * Gudmand Sørensen, Roskilde * Ivan Grynderup, Hellerup * Poul Kaspersen, Helsinge * Torsten Lilleør, Hillerød * Erling Klarskov, Hillerød * Dan Lindehammer, Fredensborg (bestyrelsesmedlem) * Verner Olsen, Gilleleje * Jørgen Marcher, Frederiksværk * Jørn Thuesen, Greve * Ralf K. Hansen, Ballerup * Freddie Søeborg Larsen, Espergærde * Jens-Jørgen Juel Pedersen, Virum * Fritz Knudsen, Odense (tidl. Haarby) * Børge Andersen, Ejby (tidl. Gelsted) * John Jensen, Værløse * Karl Aage Grønbech, Østerbo (tidl. Rønne) * Erik Ilsvard “Spritten”, Brøndby Strand * ??Bent Bertram, Humlebæk * John Hansen, Aalsgaarde * Bruno Roth, Frederiksberg * Inga Jeppson, København (tidl. Hellerup) * Erik Sørensen, Birkerød * ?? Poul Michael Jensen, Snekkersten * Stig Nielsen, Gedser * Axel Andersen, København * Flemming Hansen, Læsø * Karen og Benny Christiansen, Knabstrup * Sten Blaakilde, Gelsted * Josef Frederiksen, Kr. Hyllinge * Jens Johannessen, Helsingør (bestyrelsesmedlem) * Finn Uldahl, Valby * Jørgen Olsen, Regstrup * Niels Olsen, Skovlunde * Knud Olsen, Skovlunde.

Formanden indledte med at byde velkommen og ikke mindst at takke for det store fremmøde.

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden gik herefter til valg af dirigent og foreslog advokat Poul Kaspersen, der valgtes ved akklamation. Poul Kaspersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens pkt. 2: Formandens beretning

Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning:

Kære medlemmer

Velkommen til dette års generalforsamling, som samtidig markerer en milepæl i arbejdet med at sikre Zone-Redningskorpsets minde:

Udstillingen er fuldbragt. Garagehallen er fyldt med originale Zone-vogne, der alle har været i drift samtidig. Første-salen er med garanti Danmarks flotteste redningshistoriske udstilling
Vogn 768 Mercedes ambulance kan præsenteres.
Vogn 714 Ford V8 er færdigrestaureret. Vi troede ikke, at det nogen sinde skulle blive muligt at få denne vogn færdig. Kun i kraft af det store overskud på Zone-bogen er dette lykkedes.
Odder ambulancen er blevet malet. Der er delte meninger om dette projekt, men som vognen står har den kørt.
Alt dette har kun været muligt i kraft af et stort arbejde udført fra mange sider. Jeg bliver nødt til at fremhæve nogle nøglepersoner. Rækkefølgen jeg nævner dem i er efter alfabetet, for de har alle været lige vigtige:

Georg. Mercedes ambulancen er restaureret af Georg. Over 1.000 timer er der anvendt. Det er med garanti Danmarks flotteste veteran-ambulance. Jeg håber I alle har været henne og nyde den flotte vogn. Men ikke nok med det. Georg har stået for at indrette vagtstue, mandskabsrum, alle el-installationer og en masse finish rundt omkring i udstillingen. Ulla, tak for tålmodighed med os.
Jens. Vi mødte hinanden første gang på Falck i Gladsaxe da jeg var 12 år. Der findes et avisudklip om dette, som jeg har med i dag. Hvad du har præsteret her, er umuligt at beskrive. Men uden dig og din ildhu og alle dine brandmænd, så var det ikke lykkedes. Også en tak til Ingelise fordi vi har måttet låne Jens så mange timer.
Jørgen. I fire år har du siddet ved computeren i Holbæk og registreret alle genstandene. Alle genstande er blevet fotograferet, målt, mærket og registreret. Ialt 2.843 genstande har du registreret på denne måde. Det hele kan ses på internet.
Uffe. Hvem fik overhovedet ideen til at vi skulle til Teknisk Museum? Hvem formidlede kontakten. Hvem har været den tjenende ånd i hele projektet frem til i dag. Uffe har sammen med Lisbeth har ydet et kæmpearbejde.

(Klapsalver for de fire)

Hvis I tror kære venner, at dette er gået stille af, så må I tro om igen.
De fire jeg her har nævnt, er viljestærke folk, der nødig går på kompromis med deres idealer. Alle idealer kan ikke opfyldes samtidig, og så kan der opstå spændte situationer. Men vi har været enige om målet og arbejdet for det, og anstrengelserne er kronet med det flotte resultat.

Som I kan høre er det svært at få armene ned i dag. Men der er også grund til at minde om, at vi må fokusere på det positive der er nået, og ikke på nogle få negative detaljer.

En meget stor glæde er det også, at vi har fremgang i medlemstallet i forhold til sidste år. Sidste år ved generalforsamlingen var vi kun ca. 300 medlemmer, der havde betalt. Vores nye kasserer Marianne Røpke gik i efteråret i gang med at tage fat i de der var faldet fra i løbet af 2003 og 2004, og det lykkedes at få langt de fleste tilbage i folden. Desuden er nye kommet til. Alene i år har vi netto fået over 10 nye medlemmer. Det er den vej vi skal. Velkommen til alle de nye.

En anden stor glæde er det, at over 70 medlemmer har tilmeldt sig vores festaften i aften. Vi vil meget gerne skabe rammerne for en årlig sammenkomst med god stemning og glade mennesker. Hvordan dette skal gøres i fremtiden må vi overveje, men måske er et festarrangement den vej vi skal. Jeg hører gerne Jeres meninger om dette. Er hvert år for tit. Skal det kun være hvert andet år?

Sidste år blevet vi opfordret til at modernisere foreningen. Det har vi så gjort ved at indgå samarbejde med Brand og Ambulance, således at ZONE-NYT fremover kommer tre gange om året som tillæg til dette blad. Der er lidt problemer med distributionen, men det tror vi på bliver løst. Bestyrelsens opfattelse er, at ideen er blevet godt modtaget af Jer, men også dette initiativ vil bestyrelsen meget gerne høre Jeres mening om.

Fremtidsprojekter:
Vi skal fortsat arbejde for at sikre foreningen gennem aktivt arbejde og opbygning af kapital
Vi skal gennemføre generationsskifte
Vi skal levendegøre foreningen med aktiviteter og eksekutioner
Vi skal levendegøre udstillingen og skabe aktiviteter omkring den
Vi skal i gang med at formidle det store materiale der ikke er udstillet ved bogudgivelser
Vi skal have Bedforden på Nyvang og Bedforden fra Horsens færdigrestaureret
Vi skal have OY DHY ud at flyve
Vi skal have færdiggjort registreringsdatabasen. Selvom ca. 20.000 udklip, fotos og dokumenter er indscannet, mangler vi fortsat mindst 2/3 af det samlede materiale.

Selvom denne beretning mest er brugt til tak, er der lige lidt flere der også skal takkes:

Direktør Jens Breingegaard, Teknisk Museum skal takkes for det gode samarbejde. Naturligvis slår det også gnister af og til. Men vi står sammen om opgaverne og får dem løst. Museumsinspektør Louise Skyggebjerg har formået fra bunden at lave Danmarks flotteste redningshistoriske udstilling med ZR som omdrejningspunkt. Jeg er sikker på, at det har været umuligt at holde de 37 timers arbejdsuge i denne fase.

Folkene i OY DHY’s Venner skal takkes for indsatsen med restaurering af det gamle Zone-fly, og køretøjsgruppen på Nyvang skal takkes for arbejdet med at holde stationen kørende og for arbejdet med at sætte den gamle ambulance i stand.

Folkene i den historiske datasektion John Hansen, Arne Vagn Jensen, Ib Jørgensen, Jan Rasmussen og – igen – Jørgen Olsen skal takkes for arbejdet med dag for dag at øge mængden af data i vores database.

Bestyrelsen skal takkes for godt samarbejde og ikke mindst skal kassereren takkes for stor og engageret indsats.

Tak til Jer alle

Til slut skal der lyde en opfordring: Har I lyst til at være med? Der er nok at gøre indenfor alle kompetenceområder. I Holbæk eller Helsingør eller fra hjemmecomputeren. Alle er velkomne, meld Jer til arbejdet.

Dirigenten satte herefter beretningen under debat.

Der var ikke bemærkninger til beretningen, og dirigenten konstaterede herefter, at den var enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab

I kasserer Marianne Røpkes fravær gennemgik formanden regnskabet i oversigtsform.

Erling Klarskov spurgte til portoomkostninger, om ikke man kunne begynde at anvende e-mail. Formanden svarede, at det meste porto i 2004 var anvendt på udsendelse af blad, og at dette ville ændre sig fra 2005, hvor bladet blev distribueret af “Brand og Ambulance.

Stig Nielsen udtalte i tilslutning hertil stor tilfredsmed med dette tiltag.

John Jensen spurgte til om det fortsat var muligt at køre med studenter. Formanden svarede, at han tvivlede på dette på langt sigt, idet der var et betydeligt arbejde forbundet med kørslen, og at organiseringen var vanskeliggjort af, at der ikke længere var faste folk i Holbæk.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet iøvrigt.

Dirigenten anså herefter regnskabet for vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget

Formanden oplyste, at der foresloges uændret kontingent kr. 150,00 årligt og at der ikke var udarbejdet budget. Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger hertil.

Dirigenten anså herefter kontingentet for vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

Formanden oplyste, at følgende bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg for to år: Uffe Mortensen, John Hansen, Georg Tegne-Hansen, Jens Johannesen og Preben Kjær.

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet. Han anså herefter de pågældende for genvalgt enstemmigt.

Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen der modtog nyvalg til bestyrelsen.

Stig Nielsen meddelte, at han modtog valg. Idet ingen protesterede imod dette, blev Stig Nielsen nyvalgt til bestyrelsen.

Dagsordenens pkt. 6 bortfaldt, idet der i forvejen var to medlemmer af bestyrelsen i fonden.

Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af revisorer

Til revisorer genvalgtes ved akklamation John Jensen og Karl Aage Grønbech.

Ad dagsordenens pkt. 8: Indkomne forslag

Der var ikke fremsat forslag.

Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt

Sten Blaakilde overrakte en gave i form af en bygningstegning af den første ZR-station i Gelsted. Formanden takkede for gaven.

Erling Klarskov efterlyste tekster til billederne i vagtstuen.

Uffe Mortensen spurgte, om der var stemning for en fest hvert år, eller det kun skulle være hvert andet år.

Sten Blaakilde sagde, at spisningen var et vigtigt element i samværet.

John Jensen var enig heri.

John Hansen sagde, at der skulle være tid til samvær udover det officielle, og at arrangementet skulle være tilrettelagt, så man kunne komme hjem i ordentlig tid.

Jørgen Olsen opfordrede til, at flere gamle Zone-folk deltog i de møder, der blev sat op lokalt. Mødet i København havde været en stor succes, men der var mødt alt for få.

Sten Blaakilde spurgte, om disse møder kun var for Zone-folk.

Jørgen Marcher sagde, at han ikke havde været inviteret til noget møde.

John Jensen gav Jørgen Olsen ret i, at der kom for få til mødet i København.

Formanden forklarede, at disse møder blev afholdt med gamle Zone-folk med det formål at sikre historien og at de kun kunne holdes i områder hvor der fortsat var en del Zone-folk.

Fritz Knudsen efterlyste en medlemsliste.

Formanden bad om tilslutning til, at en tegnet forsikring på hans liv blev opsagt. Der var ingen bemærkninger hertil.

Formanden orienterede om en udflugt med Falck Museets Venner, i hvilken ZRV-medlemmer også var velkomne.

Mødet drøftede til slut, hvad man skulle stille op med de modtagne gaver. John Jensen mente, de måtte være til bestyrelsen.

Da der ikke var flere bemærkninger, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, idet han takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Referatets rigtighed attesteres:

Helsinge den 14. juni 2005

Poul Kaspersen
(sign)