REFERAT AF 26. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG 24. JUNI 2017
PÅ TEKNISK MUSEUM I HELSINGØR
__________________________________________________________I generalforsamlingen deltog i.h.t. tilmeldingsliste følgende:

Uffe Mortensen, Helsingør * Verner Olsen, Gilleleje * Vilhelm Pedersen, Tisvilde * Søren Hvitnov, Hørsholm * Torben Jensen, Hundested * Jens Jørgen Juel Pedersen, Virum * Claus Jensen, Rønnede * Niels Jørgen Hansen, Køge * Mads Ingo Nielsen, Helsingør * Finn Nielsen, Gadstrup * Niels Tegne-Hansen, Ballerup * Richard D. Palmer, København * Claus Dyhr-Nielsen, Karlstad, Sverige * Leif Krøyer, Esbønderup, Preben Rebsdorff, Fredericia * Jytte Pedersen, Fredericia * Dan Lindehammer, Fredensborg

Fra bestyrelsen: Frederik Madsen, København (formand) * Aage Jelstrup, Vipperød (næstformand) * Christian Jensen, Hørsholm * Georg Tegne-Hansen, Helsinge (tillige Helsingør-Zonen) * Bjarne Hansen, Holbæk (tillige Holbæk-Zonen), Ole Olofsen, Holbæk, Poul Wissing, Holbæk

Kasserer Anne Wissing

Fra Gelsted-Zonen: Børge Andersen med ledsager Judith Andersen

Formanden indledte med at byde velkommen og takkede Helsingør-Zonen for modtagelsen og arrangementet..

Formanden anmodede herefter forsamlingen om at rejse sig og mindes de medlemmer, som var afgået ved døden i årets løb:

ZRV 0037 Karl Åge Grønbech
ZRV 0344 Jørgen Røpke
ZRV 0843 Erling Klarskov Henriksen
ZRV 1057 Gudmann Sørensen
ZRV 1331 Jørn Mortensen


Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden gik herefter til valg af dirigent og foreslog bestyrelsesmedlem Bjarne Hansen, der valgtes ved akklamation.


Dirigenten Bjarne Hansen i aktion

Ad dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde beretningen på bestyrelsens vegne således:

Formanden aflægger bestyrelsens beretning

Vi vil i lighed med tidligere år aflægge beretningen således, at jeg siger noget generelt, og herefter vil vi bede formændene for arbejdsgrupperne aflægge hver deres beretning. Jeg vil i år tillige aflægge beretning på vegne af Randers-Zonen.

Bestyrelsen har i igen i 2016 bestået af
Poul Wissing
Georg Tegne-Hansen
Preben Kjær
Bjarne Hansen
Aage Jelstrup
Christian Jensen
Ole Olofsen
og jeg selv.
Vi har afholdt møder 3. november 2016 og 3. marts 2017.

Desuden har vi 25. juni 2016 afholdt et overflødighedshorn af et Zone-træf i Holbæk med spændende foredrag af Marius Schmidt om hans tid ved Zonen i Vejle og nordjyske stationer, besøg i den nye hangar og endelig uofficiel indvielse af den nye KZ-III ambulancemaskine OY-DYZ.

Om medlemssituationen kan jeg hilse fra Ingelise Nielsen og oplyse at vores medlemstal pr. 20. juni 2017 er 299 personer og 19 foreninger. Som led i vores hvervekampagne blev der sidste år indmeldt 11 medlemmer på “tilbud”, og på nær tre har de alle fornyet i år, hvilket må siges at være et flot resultat. Men selvom vi har fået en del nye medlemmer, er vores medlemstal fra 2016 desværre ikke forøget pga. tilsvarende afgang, så vi må glæde os over, at vi trods alt holder status quo.

Foruden indvielsen af OY-DYZ, var den største enkeltbegivenhed utvivlsomt etablering af en afdeling af Zonen i Randers. Jørgen Gram fra Randers har samlet en gruppe, som har dannet en lokalforening, og denne lokalforening har nu overtaget ZR 753 Ford Köln kranvogn med henblik på færdiggørelse og formidling af ZRs historie i det jyske. Forinden har vi i Zone-Redningskorpsets Venner ofret et meget stor beløb på smedarbejde hos SAWO til opbygning af kran, spil, bagparti m.v., hvilket har gjort, at vi har været nødt til at sælge lidt ud af formuen.
Randers-Gruppen har haft lidt svært ved at finde egnede, gratis lokaler, men det er nu lykkes takket være Falck. Gruppen har netop i onsdags den 21. haft generalforsamling med rigtig pænt fremmøde.
Vi håber, at næste års Zone-træf kan afholdes i Randers.

Fra juli 2012 har Niels Jørgen Hansen i Køge været beskæftiget med at scanne Zone-direktør Wibollts arkiv, som ligger i Falcks arkiv og som fylder omkring 25 hyldemeter. I april 2017 nåede vi en milepæl, idet vi kunne sætte punktum ved dette arbejde. I den forløbne er der scannet 37.975 og 675 billeder til dropboksen. Jeg ved ikke, hvor meget det siger Jer eller giver mening, men udover at scanne dokumenterne, er de journaliseret i databasen med gruppe, dato, personer, hændelser, stationer, vogne osv., så der kan søges på kryds og tværs. Behøver jeg at sige, at Niels Jørgen nu er i gang med at scanne vores eget Zone-arkiv, som imidlertid er knap så omfattende.

Køretøjerne måtte stå udenfor garagen under generalforsamlingen
Et udsnit af deltagerne

Lokalberetningerne

Randers

Med udgangspunkt i den stiftende generalforsamling den 13. oktober 2016 kom kranvognen til Bjerregrav i slutningen af januar 2017. Det stod klart, at der var påkrævet en større ombygning af lokale faciliteterne, såfremt arbejdsforholdene skulle blive optimale.

På den baggrund undersøgte bestyrelsen flere muligheder, som imidlertid ikke gav noget resultat. Ved henvendelse til direktør Lars Vester, Falck, er det lykkedes at få en garageplads hos Falck i Ørsted. Der er lavet et flot budget, som viser, at det vil koste ca. kr.100.000,- at restaurere kranvognen, så den bliver kørerklar.

Vi har i det forløbne år haft et unikt samarbejde med Randers Amtsavis. Projektet med kranvognen har været omtalt fire gange (februar til oktober 2016) og altid slået stort op med billeder.
Bl.a. på grund af den gode presseomtale har flere avislæsere kontaktet os og sendt billeder.

Endvidere har vi modtaget et komplet udrykningshorn, som måske blev brugt på Zonens sidste flotte Chevrolet ambulance. Vi har også modtaget en forbindingskasse i træ, og ”FATTER STAUNINGS HENFART”, hvor Stauning, til Zonens store overraskelse, vælger Falck. Der er lavet en sjov tegning der illustrerer konkurrencen mellem de to korps.

Der er holdt fem bestyrelsesmøder. På bestyrelsesmødet i marts deltog Frederik Madsen, som fortalte om juridiske forhold i vedtægterne, samt Børge Andersen fra Zonen Gelsted, som fortalte om fonde.
Vi vil kontakte følgende fonde: Nordea Fonden, Salling Fonden, Ellehammerfonden og Veluxfonden, Formanden har været i forbindelse Nordea og vil snarest indsende en ansøgning om støtte på kr. 100.000,-
Zonen Randers har 22 medlemmer. Bestyrelsen har et mål om, at dette skal øges med ca. 15, således vi kommer op på ca. 40 medlemmer. På den baggrund har bestyrelsen tilrettelagt en kampagne.
Sluttelig vil jeg sende en stor tak til Ingelise Nielsen i Medlemsservice for den store og engageret hjælp og service hun altid giver os. Den finder man ikke bedre.


Helsingør

Jeg er blevet pålagt at gøre beretningen ganske kort, så det bliver derfor kun en hurtig gennemgang af hvad vi har beskæftiget os med i det forløbne år.
Af arrangementer vi har deltaget i kan nævnes:
6. august: Falck-Dag på Egeskov. Mercedes-ambulance og kranvogn. Falck var så venlige at transportere os på ladvogn derover.
17. august: Fest, familien Madsen. Sprøjte, kranvogn og bugservogn.
3. og 4. september: Rednings-weekend, Nyvang. Begge ambulancer, kranvogn med dyreambulance og Ford V8 bugservogn.
10. og 11. september: Græsted station, børnedag. Mercedes-ambulance og kranvogn.
20. maj: Høvelte, køreture med syge børn i samarbejde med Land-Roverklubben. Mercedes-ambulance, Ford V8 bugservogn og kranvogn.
21. maj: Gentofte Brandmuseum, jubilæum. Mercedes-ambulance og kranvogn.
3. og 4. juni: Græsted Veterantræf: Sprøjte, kranvogn, bugservogn, Mercedes-ambulance og vejservicevogn.
5. juni: Teknisk Museum, Maskinfest/Fars Dag. Alle vogne. Deltog som sædvanlig i 3 x slukning af bilbrand ved ”Knust bil”.

Der har selvfølgelig været en del løbende service og reparationer for at holde alle vores vogne kørende. Men det største har nok været da gearkassen røg på sprøjten ved turen til Madsen-festen. Gearkassen blev adskilt, og det blev konstateret at den ene skiftegaffel var knækket. Den var derefter længe ude af drift. Jeg var rundt flere steder i forsøg på at finde en anden gearkasse, men forgæves.
Igen måtte vi ty til min søn Claus. Det lykkedes ham at sølvlodde gaflen sammen, og det ser ud til at holde.Vi har også haft skumtanken udtaget og repareret for tæringer, da den pludselig lækkede skumvæske ud på gulvet.
Som I kan se, er bugservognen ZR 714 ved at få rigning på. Vi har nu også fået en påhængssprøjte. Den er dog ikke blevet klargjort endnu.
Vores ”fem-års plan”, Bedford-kranvogn 378 har selvfølgelig været det store løbende projekt som der er brugt mange timer på, og som I selv kan se, bliver det, uden tvivl, alletiders flotte kranvogn en skønne dag.

Georg Tegne-Hansen, 24. juni 2017


Holbæk / Nyvang

Der er arbejdet med at færdiggøre den store og gennemgribende istandsættelse af Ford V8 ambulancen. Bedford brandbilen er der også arbejdet flittigt på. Bedford lastbilen har fået et nyt lad, så den ligner en almindelig vognmands-bil. På dette lad er der skabt mulighed for at bygge op på siderne, så vi kan køre med personer på ladet i forbindelse med besættelsen. Ford A lastbilen (den gule Ford) har også fået repareret rust og buler, og er blevet malet, så nu er det motoren, der skal have en omgang.

Vores brand- og redningsweekend har udviklet sig med gode, men for mange indslag, både for publikum, men også for os aktører, så det skal der ses på i år. Vi har også fået et godt samarbejde med Zonefly-lauget, sygeplejerskerne, doktor Hansen, de frivillige her på Nyvang, biler og mandskab fra Zone-folkene fra Helsingør, og fra Brandbilmuseet i Asnæs. Nævnes skal også dem der sørger for sminke, og laver røg i husene. Desværre regnede søndagen væk, så vi måtte stoppe før tid.
I forbindelse med julen deltog vi som noget nyt i et optog gennem Holbæk, sammen med andre foreninger.

Der er arbejdet flittigt på at få gjort så mange biler som muligt køreklar til åbningen af Nyvang den 22.april. Brandbilen fra Maribo arbejdes der stadigt på, den har drillet med tidligere forkert monteret pakning, der gjorde, at motoren ikke blev smurt, der var også problemer med 3. gearet og nu på det seneste har starteren sat sig fast! Nå det lykkes vel at få den til at køre. Den gamle Ford A kranbil har fået skiftet kobling, og nu den er på værkstedet, er den ved at få ny træbeklædning i kabinen, samt div. reparationer på karossen, hvorefter den skal til automaler. Bremserne er også repareret.

Vi har som det er blevet tradition deltaget i åbningsoptoget gennem Holbæk by i forbindelse med åbningen af Nyvang.
Vi deltog også i Nyvangs besættelsesskuespil weekenden d.7-8 maj
I Pinsen var der i Holbæk by fest kaldet SKVULP hvor vi deltog ned vede havnen sammen med køkkenlauget fra Nyvang.
2. Pinsedag (5. juni, grundlovsdag) var vi med Ford V8 i Roskilde på et areal, hvor den tidligere væddeløbsbane ”Roskilde Ring” har ligget. På denne dato blev ”Ringen” indviet i 1955, og her fortæller man historien om banen og ikke mindst de mange væddeløbs og standart biler, der deltog frem til banen lukkede i 1968. Nu kan man vel ikke sige, at der er meget ”ræs” i en Ford V8 ambulance, men som lederen sagde, var der altid en ambulance til stede når der var løb, vistnok en fra Falck. Der er 1961 og 1962 også kørt formel-1 løb.
Vi har desuden lige kørt studenter fra et gymnasium i Næstved med Bedford 1952 og en masse glade unge mennesker.

Bjarne Hansen

DSCN0527-001
Børge Andersen aflægger Gelsted-Zonens beretning

Gelsted

Med denne serie af billeder, vil jeg vise sprøjtens seneste udvikling. (Power Point er lagt på zone-redningskorpset.dk).
Som det fremgår, har chassiset fået sin endelige farve og står klar til at få prøve-monteret førerhuset.
Vi har valgt at samle de største emner før maleren afslutter den endelige behandling, for at undgå monteringsskader på lakken.
Vi har bygget et understel med hjul under, det skal gøre transporten lettere og samtidig lette maleren under hans arbejde.
Hjulene til slangetromlen får her en overhaling af tømmeren, der var flere eger i hjulene som skulle repareres efter brud.
Karosseriet har vi klar til maleren, og det er i skrivende stund afleveret som det fremgår af billederne, sammen med tanken, kølerkappen og div. låger til karosseriet.
Førerhuset er færdig-malet og står i garagen klar til at blive monteret, når karosseriet kommer retur efter sommerferien.
Det gælder også for motoren, som ny-renoveret, er klar til at finde sin plads på chasseet.
Det sidste billede jeg har taget med, viser en flot og færdig front på en Bedford magen til vores.
Vi håber at kunne genskabe det samme billede, men i øjeblikket mangler vi to af tværribberne, den midterste samt navneskiltet. BEDFORD, så hvis der er nogen der kan hjælpe, ville det jo pynte på den gamle sprøjte.

Børge Andersen


Flyve-Tjenesten

(Ingen beretning modtaget. Ikke repræsenteret på generalforsamlingen).


Afslutning

I år er vi samlet i garagen i Helsingør, og alt det der er samlet her, er af den oprindelige Zone-samling, som danner grundlaget for alt det arbejde, der pågår i foreningen. Vi begyndte for mere end 30 år siden med en masse drømme, nogle Zone-mærker og lidt brochurer, én ambulance og én kranvogn, og i alle disse år er det lykkedes os ved flid og vindskibelighed, som historikeren Tage Kaarsted måske ville have udtrykt det, at skabe dette fremtidssikrede minde, foruden de mange aktiviteter her og ude i landet tillige med en pæn kapital som grundlag for det videre arbejde.

Igen i år skal lyde en tak til vores sponsorer, til Danmarks Tekniske Museum, Andelslandsbyen Nyvang og Middelfart Kommune / Holmegården, Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre samt Falck for godt samarbejde og til alle medlemmer og frivillige for støtte og indsats.

Uden Jer og Jeres store støtte og opbakning, havde dette ikke været muligt.

Desuden en stor tak til Helsingør-Zonen for dette års arrangement.


Dirigenten satte beretningen under debat.

Torben Jensen, Hundested, fortalte en kort historie om hvordan han under sin ansættelse i Falck-Teknik i 1970-erne havde mødt Frederik Madsen, der dengang som dreng kom for at samle gamle ildslukkere.

Idet der ikke i øvrigt var bemærkninger, konstaterede dirigenten, at beretningen var enstemmigt godkendt.


Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab

Aage Jelstrup gennemgik årsrapporten i oversigtsform og oplyste, at den var revideret med anmærkningsfri påtegning af de generalforsamlingsvalgte revisorer Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.

DSCN0530-001
Aage Jelstrup aflægger årsrapporten

På forespørgsel til faldet i portoudgifter blev oplyst, at Teknisk Museum ikke længere producerer en trykt årbog til udsendelse.

På forespørgsel fra Preben Rebsdorff om fejlen i Zone-kalenderen havde givet nedslag i trykprisen oplyste formanden, at fejlen ikke kunne bebrejdes trykkeriet.

Der var ikke i øvrigt spørgsmål eller bemærkninger til årsrapporten, hvorfor dirigenten konstaterede, at han anså rapporten for vedtaget enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget 2018

Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Fra salen blev oplyst, at det sidste år blev vedtaget at hæve kontingentet med kr. 5,00 om året, hvorfor der fremsattes forslag om at kontingentet for 2018 skulle være kr. 240,00.

Idet der ikke var protester imod dette forslag, konstaterede dirigenten, at det var vedtaget enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne Aage Jelstrup, Bjarne Hansen, Christian Jensen og Georg Tegne-Hansen var på valg og at alle modtog genvalg.

Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog nyvalg af Jesper Hansen, Vordingborg og Helge Fredslund, Nykøbing S.

Da forsamlingen afgav akklamation, anså dirigenten alle for hhv. genvalgt og nyvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:
Frederik Madsen, formand
Aage Jelstrup, næstformand
Helge Fredslund
Bjarne Hansen, tillige repræsenterende Holbæk-Zonen
Jesper Hansen

Christian Jensen
Georg Tegne-Hansen, tillige repræsenterende Helsingør-Zonen
Ole Olofsen
Poul Wissing
Preben Kjær

Formanden oplyste, at den endelige konstituering ville foregå i det førstkommende bestyrelsesmøde.


Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af revisorer

Til revisorer genvalgtes ved akklamation Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.


Ad dagsordenens pkt. 7: Indkomne forslag

Claus Dyhr-Nielsen havde stillet følgende forslag: “Det meste omkring foreningen synes jo at fungere meget, meget godt, – så der er ikke meget at foreslå ændring eller forbedring på. Men, de gange jeg har besøgt museet i Helsingør, har jeg syntes, at  det var lidt forkert, at ”KZ-4 flyet”, ikke var malet som et Zone-fly. Jeg vil derfor foreslå, at foreningen forsøger, at få flyet ført tilbage til originalet, og placeret så nært ved Zone-stationen som muligt. Min begrundelse, er at netop ambulanceflyene, og i særdeleshed KZ-IV flyene, forbindes med netop Zone-Redningskorpset.”

DSCN0531-001
Claus Dyhr-Nielsen fremsætter forslag

Claus Dyhr Nielsen havde lejlighed til at motivere forslaget.

Forslaget blev sat under afstemning, og idet dirigenten kunne konstatere, at det var vedtaget enstemmigt, blev bestyrelsen pålagt at optage forhandling med Teknisk Museum med henblik på forslagets realisering.
.

Ad dagsordenens pkt. 8: Eventuelt

Der var ikke bemærkninger under eventuelt af betydning for referatet, hvorfor dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen, der herefter kunne betragtes for afsluttet.

Referatets rigtighed attesteres:


Holbæk den 4. august 2017Bjarne Hansen
(sign)