Deltagere i Zone-Træf 2018 opstillet foran Zonen Gelsteds garage og sprøjte under restaurering
Zone-Træf og generalforsamling 2018 blev afholdt 30. juni hos Zonen Gelsted

REFERAT AF 27. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG 30. JUNI 2018
HOS ZONEN GELSTED PÅ HOLMEGAARDEN
__________________________________________________________

I generalforsamlingen deltog i.h.t. tilmeldingsliste følgende:

Mogens Karstensen, Mesinge * Claus Dyhr-Nielsen, Sverige * Bo Sass, Silkeborg * Ove Holmgaard, Odense * Sten Blaakilde Jensen og Connie Christophersen, Gelsted * Ivan Grynderup, Birkerød * Jens Jørgen Juel Pedersen, Virum * Mogens Andersen, Randers * Lars Vistoft, Randers * Flemming og Ellen Nielsen, Bogense * Niels Jørgen Hansen, Køge * Helge Larsen, Hillerød * Niels Erik og Kirsten Meller, Skødstrup * Tom Larsen, Randers * Torben Jensen, Hundested * Leif Krøyer, Græsted * Mads Ingo Nielsen, Helsingør * Peer Kristjansen, Rørvig * Ib Christian Ibsen, Randers * Anne Wissing (Kasserer) * Ingelise Nielsen (Medlemsservice)

Fra bestyrelsen: Frederik Madsen, København (formand) * Aage Jelstrup, Vipperød (næstformand) * Georg Tegne-Hansen, Helsinge (tillige Helsingør-Zonen) * Bjarne Hansen, Holbæk (tillige Holbæk-Zonen), Ole Olofsen, Holbæk, Poul Wissing, Holbæk

Fra Gelsted-Zonen: Børge og Judith Andersen, Ejby, samt medlemmerne Henrik og Anne Marie Mortensen * Leif ”Fiffer” Hansen * Benny Rasmussen * Uffe og Jonna Christiansen * Torben Hansen * Anne Kjølby og Peter og Maria Lorentzen.

Fra Randers-Zonen: Jørgen Gram, Randers

Formanden indledte med at byde velkommen og takkede Gelsted-Zonen for modtagelsen og arrangementet.

Formanden anmodede herefter forsamlingen om at rejse sig og mindes de medlemmer, som var afgået ved døden i årets løb:

Knud Aage Jørgensen, Sakskøbing
Georg Gregersen, Give
Mogens Adamsen, Esbjerg
Per Christensen, Hvidovre
Hans Jørn Hoffmann, Nivå
Robert Schiøtt, Holbæk
Gert Pedersen, Holbæk
Poul Kaspersen, Helsinge

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden gik herefter til valg af dirigent og foreslog bestyrelsesmedlem Poul Wissing, der valgtes ved akklamation.

Poul Wissing konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. Beretningen blev suppleret af billeder der vistes på storskærm. (Power Point er lagt på zone-redningskorpset.dk)

Ad dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde beretningen på bestyrelsens vegne således:

Bestyrelsen har i 2017 bestået af
Helge Fredslund
Bjarne Hansen
Jesper Hansen
Aage Jelstrup
Christian Jensen
Ole Olofsen
Georg Tegne-Hansen
Poul Wissing
og jeg selv.

I årets løb er Preben Kjær fratrådt sin bestyrelsespost pga. sygdom.

Vi har afholdt bestyrelsesmøder 3. marts og 25. oktober 2017.

Desuden har vi 24. juni 2017 afholdt Zone-Træf i Helsingør.

I 2017 har vi deltaget med fanen ved Jørgen Røpkes begravelse.

Om medlemssituationen kan jeg hilse fra Ingelise Nielsen og oplyse at vores medlemstal pr. 23. maj 2018 er 305 personer og 18 foreninger.

Nettofremgang fra 31.12.2017 til dags dato er 11 medlemmer. 

Der er grund til at glæde sig over, at 2017 blev et år, hvor vores forening endnu engang oplevede fremgang med at udbrede mindet om Zone-Redningskorpset.

Overalt er der blevet arbejdet energisk med fortsat vedligeholdelse og restaurering køretøjer og med formidling af Zone-Redningskorpset ved deltagelse i arrangementer landet over.

Fly-gruppen i Holbæk har ved Morten Munkesø fået ny formand, som jeg gerne vil byde velkommen til Zone-arbejdet. Det glæder mig meget, at Morten har påtaget sig hvervet, og jeg ser frem til et godt samarbejde. En stor tak og anerkendelse skal lyde til Poul Eberhardt, uden hvis indsats projektet aldrig var kommet op at stå.

Foruden Zone-Nyt og vores hjemmeside, som jeg rigtig gerne ville have mulighed for at opdatere til et mere moderne format, så er vi i årets løb blevet mere aktive på Facebook, hvor vi poster nyt fra foreningen og gammelt fra Zonen flere gange om ugen – takket være ikke mindst de mange aktiviteter, der sker i lokalafdelingerne.

Sidste år vedtog generalforsamlingen på opfordring fra Claus Dyhr-Nielsen et forslag om at opfordre Teknisk Museum til at istandsætte KZ-IV ambulanceflyet OY DZU i Zone-bemaling, hvilket vi naturligvis har viderebragt til Teknisk Museum. Jeg har desuden haft et møde med museets direktør Jesper Buris Larsen, men det har ikke været muligt at få noget svar.

I det hele taget føler jeg, at situationen omkring Teknisk Museum er lidt labil. Der er store planer og mange rygter, men intet konkret. Et rygte går på, at Zone-samlingen vil blive pakket ned, hvis museet får de mange millioner, man ønsker sig til et nyt museum. Det er meget bekymrende, med sådanne rygter. Vi må håbe, at de ikke er sande.

Som altid vil hver enkelt lokalafdeling aflægge beretning som en del af hovedberetningen. Når alle beretninger er aflagt, kan der stilles spørgsmål og klappes.

HELSINGØR

Georg Tegne-Hansen aflagde beretning på vegne af Helsingør-Zonen

Hermed en hurtig og kort gennemgang af hvad vi har fortaget os gennem det forløbne år.

Af arrangementer vi har deltaget i siden sidste generalforsamling kan nævnes:

5. august 2017. Falck-dag, Egeskov. Vi mødte med Bedford kranvognen ZR 389, Ford V8 bugservognen ZR 714, Mercedes ambulance ZR 768 og Chevrolet ambulancen. Desuden mødte Nyvang med Ford V8 ambulancen.

19.-20. august 2017. Redningsweekend, Nyvang. Vi mødte med Bedford kranvognen ZR 389, Bedford sprøjten ZR 376, Ford V8 bugservognen ZR 714 og Ford Thames Vejservice.
9.- 10. september 2017. Græsted station. Veterantog og børnedag. Vi mødte med Bedford kranvognen ZR 389.
22. september 2017. Besøg på Odsherred Brandmuseum.

14. oktober 2017. Falck, Helsinge. Åbent hus. Vi mødte med Bedford kranvognen ZR 389, Bedford sprøjten ZR 376, Mercedes ambulance ZR 768. Mine plancher fra stationens 75-års jubilæum var sat op.

16. oktober 2017. Falck, Hillerød. Åbent hus. Vi mødte med Bedford kranvognen ZR 389, Ford V8 bugservognen ZR 714, Mercedes ambulance ZR 768 og Ford Thames Vejservice.

Hele januar måned var DTM lukket for besøgende. Alle frivilliggrupper var hyret til at hjælpe med at foretage hovedrengøring af haller og genstande.

19.-20.-21. maj 2018. Græsted Veterantræf. Vi mødte med Bedford kranvognen ZR 389, Opel Blitz katastrofevogn ZR 433, Ford V8 bugservognen ZR 714, Mercedes ambulance ZR 768 og Ford Thames Vejservice.
5. juni: Maskinfest/Fars Dag. Vi mødte med alle vogne og der gennemførtes 3 x bilbrand og knust bil.

16. juni 2017. Oplevelser for sygdomsramte børn. Høvelte. Vi mødte med Bedford kranvognen ZR 389 og Mercedes ambulance ZR 768.

Der er blevet foretaget mange diverse løbende reparationer og vedligeholdelse på vogne og materiel. Men selv små ting kan tage lang tid og være omstændigt når vi kun mødes nogle få timer, ca. to gange om måneden, og arbejder i et udstillingslokale hvor vi hver gang skal rydde op og gøre rent efter os.

Af væsentlige ting vi har fået klaret, kan nævnes:

Bugservogn 714: Rigningen med ruf er blevet færdig.

Sprøjten 376: Mange løbende reparationer. Vandpumpe – Køler – Motor – Pumpe/Vandtank. Skulle nu være OK.

Kranvognen 378: Projektet er ret forsømt det sidste år, men ledningsnet er lagt i, og er ved at blive monteret.

Noget vi har brugt meget tid på er genstandsregistrering. Registreringen på DTM, både materiel på vogne og i garagen, har været forsømt gennem flere år. Tilmed er der gennem det forløbne år modtaget ganske meget materiel fra bl.a. Falck-Museet, Egeskov, Falck-Følgeskade, Hvidovre, Falck Gilleleje og diverse andre donorer. Meget tid er derfor brugt på fotografering og registrering for at få genstandsarkivet a jourført. Samtidig skulle der findes genstande frem som skulle overføres til Nyvang og deres Bedford ZR 307, og også til Gelsted og deres Bedford ZR 263.

HOLBÆK

Bjarne Hansen aflagde beretning på vegne af Holbæk-Zonen:

Et år er gået, hvor der har været megen aktivitet, både med vedligeholdelse af vores biler, samt huset vi befinder os i.

Lauget har 28 medlemmer. I det forgangne år, har vi haft den glæde, at der er kommet 4 nye medlemmer. Alle med forskellige faglig baggrund, der er med til at gøre vores laug fagligt stærkt.

I det forgangne år har følgende biler fået en større istandsættelse. Ambulancen Ford V8 fra 1938, der har gennemgået en større istandsættelse, troede vi var ok, men det viste sig der var problemer med tændingen der så måtte repareres.

Kranbilen Ford A fra 1928, er blevet malet og nåede at blive køreklar til åbningen af Nyvang 14 april.
Wauxhall personbil fra 1952, har fået repareret bagtøj, hjullejer og styretøj.
Bedford brandbil fra 1948, er ved at blive udrustet med det udstyr den engang havde. Det være sig slanger, forgrener m.m. med stor hjælp fra Georg Tegne-Hansen og formand Frederik Madsen, der står for, at det historiske er i orden, og med hjælp af effekter udlånt fra Teknisk Museum i Helsingør.
Ud over bilerne, er vi også i gang med at istandsætte to pumper, der er en donation fra Sct. Hans hospital i Roskilde. De bliver køreklar i løbet af året.
Det har længe været meningen, at en del af garagen skulle reserveres til Zone-køretøjer, sammen med det udstyr der hørte til. Også her har Teknisk Museum og Falck-Museet været behjælpelig med effekter.
I 2017 deltog vi sammen med mange frivillige fra Nyvang i optoget gennem Holbæk, i forbindelse med Nyvangs åbning, nu med strenge ordre om, at vi ikke måtte bruge de gamle udrykningshorn.
Årets Pinsearrangement i Holbæk Kommune, SKVULP, var kun et lille skvulp her fra Nyvang, hvor køkkenlauget og ambulancen deltog. Det kan undre, at vi ikke kunne bruges til mere.
Det store besættelsesarrangement på Nyvang deltog vi selvfølgelig også i, hvor vi her har et godt samarbejde med alle de involverede.
Den første lørdag i august er det fast, at der er Falck dag på Egeskov Slot på Fyn. Et meget stort arrangement med både gammelt og nyt redningsmateriel. Vi deltog med Ford V8 ambulancen, der kørte turen frem og tilbage uden nogle problemer.
Weekenden den 19.-20. august afholdt vi brand- og redningsdag, sammen med Helsingør-Zonen, Brandbilmuseet i Asnæs, aktørlauget, sygeplejerskerne og doktor Hansen, og Zoneflylauget, der bl.a. fløj ”syge børn med Kighoste” op i den rene og kolde luft, der har en helbredende virkning. Jeg vil godt her rose det gode samarbejde laugene imellem, hvor der sammenlagt var 1120 gæster på Nyvang den weekend.
Når Zoneflyvelauget arrangerer flyvestævne, deltager vi også med en ambulance, i tilfælde af uheld.
Udover de nævnte arrangementer, deltager vi selvfølgelig i Nyvangs almindelige åbningsdage, hvor vi fortæller gæsterne om Zonens og vognmandes historie, samt historien om de enkelte biler. Vi kører også på området med vores efterhånden fine bilpark.
Den 17. november holdt vi en tidlig julefrokost i forsamlingshuset, sammen med vores koner og samlevere m.f. En hyggelig aften med musik, god mad og glade deltagere.
Ønsker for fremtiden har vi selvfølgelig også. En af de store er, at få etableret et sprinkleranlæg i garagen, så i tilfælde af brand uden for åbningstiden, ikke de her uerstattelige biler går tabt. Tagrender over portene vil være med til at beskytte portene og bygningen, samt at gæsterne på en regnvejrsdag ikke får en ekstra skylle, når de skal ind i garagen. Jeg har talt med det nyoprettede Blikkenslagerlaug, der gerne vil hjælpe til med denne opgave. Et længe ønske er, at få lagt gulv i det der senere skal blive vognmandes bolig.

Vi mangler også et skilt på garagen med teksten: Vognmand Frederik Madsen. Den gamle Zonestation fra Høng har utæt tag, og så mangler der at blive støbt gulv.
Jeg vil godt takke alle i Zonelauget for, at bidrage med en daglig god og kammeratlig omgangstone. Det siges tit, at mænd har svært ved at danne sociale relationer efter endt arbejdsliv. Billauget, og andre laug på Nyvang, syntes jeg er et godt bevis på det modsatte, med over 400 frivillige. Dog ikke alle er mænd. Hvis de rigtige rammer er til stede kan det sagtens lade sig gøre.

GELSTED
Børge Andersen aflagde beretning på vegne af Gelsted-Zonen:

I året der er gået er vi nået et langt stykke vej med restaureringen af sprøjten. I dag kan den selv køre ud og ind af garagen og med et nymalet karosseri monteret, er den nu ved at tage form til det, der var vores mål, da den ankom til Holmegården i efteråret 2012.

Vi har igen i år besøgt reservedelsmessen i Fredericia hvor vi bl.a. fik gummilister til førerhus. Vi fik ligeledes kontakt til en gammel kending som vi tidligere har handlet med, og som også er specialist i dynamoer og startere. Han kunne hjælpe os med at tilrette lade relæ til 6 volt og skaffede et nyt anker til starter motoren, det var også hos ham vi fik relæer, kontakter, og samtlige pærer og sikringer til sprøjten.

Køleren har vi haft til reparation hos Kølercentralen i Odense, da den havde en utæthed mellem kølerribberne

Det er lykkes os at finde et kraftudtag der passede sammen med gearkassen. Vi havde fået et fra Helsingør, men det passede desværre ikke sammen med tandhjulet på gearkassen til vores sprøjte. Igennem en bekendte fandt vi frem til et kraftudtag som befandt sig i Holland. Nemlig hos John Moesker. Vi var så heldige at John, sammen med nogle kammerater, skulle besøge Danmark i august måned og lovede at besøge os med kraftudtaget. Det viste sig til alt held at kraftudtaget fra Holland havde det rigtige tandsæt.
I forbindelse med hollænder besøget fik vi talt om andre mangler vi havde på sprøjten, bl.a. et emblem med forkromet liste, til front på køler gitteret. Senere har John Moesker henvendt sig og han kan nu tilbyde os begge dele både pyntelisten og emblemet. Vi er så heldige at han endnu engang skal besøge Danmark til august og har lovet at komme forbi Holmegården endnu en gang.

Forsæderne har vi fået ompolstret da de var meget skadede.
Der blev købt stof ind til himlen i førerhuset som vi selv har monteret, med et fint resultat, syntes jeg.

Vi har oplevet mange forskellige opgaver i løbet af året. Der har været opgaver som vi ikke havde forventet komme, her tænker jeg bl.a. på den utætte køler og det defekte anker i starteren. I øjeblikket har vi en strømfordeler, som vi skal have kikket nærmere på.

Mange af opgaverne er løst pga. af det gode netværk som gruppen efterhånden har oparbejdet, men ikke mindst pga. de mange opgaver som vi selv har udført, og som har gjort at vi er nået så langt som vi er i dag.

Med det vil jeg slutte min beretning for i år.

FLYVETJENESTEN
I Morten Munkesøs fravær aflagde Frederik Madsen beretningen.

Intro

Sommeren er over os, og med det fine flyvevejr betyder det at Zonens ambulancefly OY-DYZ har fløjet relativt meget indtil videre. Samtidig med dette er vi blevet forskånet for tekniske problemer, så DYZ har gjort det godt indtil videre.

Engagementet startede for mit vedkommende med at Poul Eberhardt lagde formandsstafetten fra sig, og det var tid til at nye kræfter skulle til i Flylauget. Stor tak til Poul for hans utrættelige arbejde i lauget, hvor hangaren er kommet op at stå og flyet er parkeret på Nyvang flyveplads.

Ny formand

Det viste sig til min store overraskelse at der ikke var nogen der ville overtage formandskabet efter Poul, og det var rigtig ærgerligt, nu da det hele var kommet op at stå.

Jeg var heldig at blive ophøjet til hvervet som formand for Flylauget, og da det er helt nyt for mig, håber jeg I vil bære over med mig de første mange år 😊 – det bliver spændende at se hvordan frivillighedskulturen i Nyvang arbejder.

Flylauget har startet en fast møderække op, hvor vi er sammen og koordinerer aktiviteterne i lauget. Vi mødes hver 3. måned fast, og startede sæsonen med morgenmad i hangaren i marts måned. Nu senest har vi mødtes på Holbæk Flyveplads, for at få mulighed for at flyve i DYZ med passager, som ikke er muligt med start fra Nyvang. Alle folk i Flylauget skulle gerne have mulighed for at prøve at flyve med en tur, når de nu hjælper så meget i hangaren.

Flylauget har lavet en aftale med Holbæk Flyveklub om at DYZ kan tankes fra flyvepladsen i Hagested. Det betyder at det bliver lettere at komme ned og fylde benzin på. DYZ har ny fået sit eget benzinkort.

Der er etableret nogle arbejdsgrupper i lauget, således at det ikke skal hænge på én person, som det desværre gjorde før – men snarere på så mange personer som det nu er nødvendigt for at få tingene gjort. Der er 3 arbejdsgrupper.

· Flyvegruppen holder flyet luftdygtigt.
· Hangargruppen færdiggører hangaren med de sidste ting der mangler.
· Projektgruppen som kigger på de lidt større ting, som kontor og landingsbane .

Åbningsdage vs. medlemstal

Vi har måttet vælge nogle bestemte dage, hvor hangaren er åben for publikum. Vi har sigtet på onsdag, lørdag og søndag. Årsagen til de begrænsede åbningsdage er at vi simpelthen ikke er nok folk i lauget endnu, så første og vigtigste aktionspunkt for hele holdet er, at blive flere medlemmer i lauget, så hvis nogen er interesserede så kontakt mig gerne.

Fra ca. 1. januar 2018 og indtil i dag har vi fået 5 nye medlemmer. Heldigvis har vi fået det første kvindelige medlem som tilmed også er pilot. Det er Natalie Kjærgaard, som er meget aktiv flyver. Vi satser på at Natalie kan blive omskolet på DYZ en dag, så hun en dag kan starte og lande fra Nyvang, som er noget af en udfordring med de kun 240 m.

Andre fly end DYZ kommer også på Nyvang ind i mellem. AAA’s KZ-7, Kenneth Maiggaard kommer også forbi med sin KZ-7 samt et nyt medlem Michael Bo Jensen, som minsandten også flyver en KZ-7. Nå men derudover kommer undertegnede i en Piper Grasshopper som også er meget tidstypisk med Nyvangs koncept.

Der er lavet faste flyvedage i sommer, hvor lauget mødes og griller en bøf samtidig med at vi flyver med DYZ: Det er vældig hyggeligt og det trækker nye medlemmer til.

Hangar og Fly

Hangaren var kun delvis færdig i starten af året. Der manglede nogle fliser, der skulle laves vindues inddækninger og der skulle ryddes rigtig op. Det er heldigvis kommet i stand ny og hele hangarområdet fremstår nu meget flottere end sidste år. I støbeskeen ligger et hangar kontor, en Radio sende/(modtager samt et vejrmåle udstyr, som gerne skulle blive færdigt her i sommer.

En vigtig ting ved flyvning er sikkerhed. Vi skal til at fabrikere nogle afmærkningstrekanter, så publikum ikke løber ud på flyvefeltet. De skal laves i tidstypisk udførelse, og det haster meget da de skal være færdige til september ved fly-in.

Flylauget er ved at etablere en elektronisk logbog for flyvepladsen, idet vi er nødt til at holde øje med operationstallet på pladsen, som ikke må overstige 100 operationer/år. (50 starter og landinger). Den elektroniske logbog kan tilgås med en mobil telefon.

Drift og arrangementer.

Vi arbejder på at få erhvervet os nogle kedeldragter i det oprindelige Zonen tilsnit samt nogle kasketter, som matcher uniformen. Vi arbejder tillige med at få lavet et Zonen-Flylaugs logo som skal sættes op på hangaren. Det skulle gerne komme i år, men lad os nu se – Rom blev ikke bygget på en dag.

Afslutningsvis vil jeg bemærke at vi i Flylauget har oplevet nogle frustrationer i gruppen, som handler om den måde vi tilgår Nyvang på, hvad angår den fri adgang til Andelslandsbyen. Åbne og lukketiderne med den nye port passer ikke særlig godt ind i det mønster, som vi arbejder ud fra, og det er sket at folk har haft vanskeligheder med at komme ind og ud af den elektroniske port. Vi håber at løse problemerne med nogle flere elektroniske adgange, efter aftale med Keld Grinder-Hansen.

D. 2. september er der fly-in på Nyvang, hvor et begrænset antal fly og piloter gæster pladsen. Alle interesserede er meget velkommen, og der vil sikkert blive grillet og hygget og talt om flyvemaskiner.

Hvis nogen skulle være interesseret i at kende mere til Zonens Flylaug, så er de velkommen til at kontakte undertegnede, så tager vi en snak om at flyve eller bare være med i Hangaren.

På Flylaugets og med ønsket om en fortsat dejlig sommer

Morten Munkesø – Formand

RANDERS
Jørgen Gram aflagde beretningen på vegne af Zonen Randers
I 2017 har foreningen ZONEN RANDERS oplevet et forrygende år.
For det første tog vi kontakt til NORDEA FONDEN. I den forbindelse havde vi lavet et meget detaljeret og gennembearbejdet budget, som sammen med et omfattende materiale, personligt blev afleveret til erhvervsdirektør Morten Skipper, Nordea Randers den 20/7 2017. Vor ansøgning androg kr. 97.536,- og den 26/10 kontaktede Nordea mig telefonisk for at meddele, at fonden havde besluttet at imødekomme vor ansøgning med det fulde beløb.
For bestyrelsen var denne melding helt fantastisk. Vi kunne nu med sikkerhed fortsætte restaureringen af vor gamle kranvogn ZR 753 Ford Köln fra 1960. I den forbindelse skal nævnes, at vi allerede den 22/8 2017 startede op på restaureringen, idet medlemmer af ZONEN RANDERS 2 gange om måneden mødes i Ørsted for at arbejde på den gamle Zone-bil. For hver eneste gang laver Preben et udførligt referat som, sammen med de fotos Tom tager, bliver udsendt til samtlige medlemmer, som ”Garagenyt”.
NORDEA FONDEN havde givet udtryk for, at de gerne vil besøge garagen på Falck i Ørsted. Vi besluttede at lave en kombination mellem en nytårsparade og en reception i starten af 2018 for samtlige medlemmer i ZONEN RANDERS, potentielle emner for ZONEN RANDERS, repræsentanter fra NORDEA FONDEN, repræsentanter fra Falck samt naturligvis pressen.
Fredag den 19. januar 2018 er nok en af de største dage i ZONEN RANDERS. Hele bestyrelsen samt garageholdet arbejdede på højtryk for at gøre dagen så festlig som mulig. Alle sejl var sat til. Men ikke kun bestyrelsen, men også vore ægtefæller lavede et stort arbejde, som foreningen skylder en stor tak for deres indsats. Falck kom med borde og flag og stillede hele stationen til vor rådighed. En stor tak til Falck.
Bestyrelsen betegner såvel nytårsparade som reception som en kæmpe succes, idet over 50 tog imod vor invitation. Bl.a. var det en stor ære, at Falcks ledelse med administrerende direktør Lars Vester i spidsen og områdedirektør i Nordea, Henning Simonsen holdt taler, hvor de begge tilkendegav, at de fandt projektet med veterankranvognen så interessant, at de på hver sin måde, er villige til at yde projektet fortsat støtte, såfremt det måtte vise sig at være behov for det. For bestyrelsen virker disse tilsagn som en yderligere motivationsfaktor.
For mig personligt var det endvidere en fantastisk oplevelse, da formanden for Zonens Venner i Danmark, advokat Frederik Madsen udnævnte mig til stationsleder for stationen i Randers. Det ydre tegn var en specialsyet kasket med emblem fra tidligere stationsledere. Det var et stort øjeblik for mig. Frederik Madsen havde endvidere et gammelt Zoneflag med til foreningen samt det store udvendige Zoneskilt, der prydede facaden i Jernbanegade.
I forbindelse med receptionen fik ZONEN RANDERS en del gaver. Herunder værdifuldt værktøj, vin og pengegave.
På baggrund af den intensive hvervekampagne, som bestyrelsen har iværksat, er medlemstallet nu oppe på XX Det er vor hensigt, at stimulere en fortsat medlemsfremgang ved at bl.a. at kontakte de gæster, der deltog i receptionen den 19. januar og som endnu ikke har meldt sig ind.
Endvidere vil vi forsætte foredragsvirksomheden om ZONEN. I det forgange år har vi holdt to foredrag: Rotarys Veteranklub og Seniorklubben i Odd Fellow logen. For bestyrelsen er det magtpåliggende, at ZONEN RANDERS udvikler sig til være en markant del af foreningslivet i Randers. På den baggrund forventer vi, at kunne øge medlemstallet til ca. 55 inden for det næste år.
Vi har også i år haft et helt fantastisk samarbejde med redaktør Knud Mogensen på Randers Amtsavis. Den omtale, som Knud Mogensen gav Nytårsparaden og Receptionen den 19. januar, var enestående. I alt har ZONEN RANDERS og dennes filialer været omtalt 10 gange siden sidste generalforsamling. Omtalerne er altid slået stort op og illustreret med billeder. Presseomtalen er meget værdifuld for såvel vor medlemstal som foreningens status i byen. Bl.a. på grund af den fornemme avisomtale fortsætter vi med, at modtage effekter og billeder fra Zonens tid i Randers. Således har vi modtaget to store album fra familien Ole Lund Jensen. Oles far, Harald Lund Jensen var inspektør i Zonen i Randers og hans mor Gerda Lund Jensen var kontormedarbejder ved Zonen i Randers.
Efterhånden er der opbevaret mange Zone effekter på Karetmagervej, og det er bestyrelsens mål og ønske, om der med tiden kunne etableres et Zone museum i Randers.
På bestyrelsens vegne vil jeg udtrykke den største taknemmelighed for den hjælpsomhed Falck har udvist i det forløbne år. Det drejer sig ikke kun om husly, men også om, Falck stiller værktøj til rådighed for medlemmerne af ZONEN RANDERS. Endnu engang tak til NORDEA FONDEN for bevillingen af det ansøgte beløb og tilsagnet om fortsat støtte. Tak til formanden for ZRV, Frederik Madsen for et godt og tillidsfuldt samarbejde.
En tak skal også lyde til Ingelise Nielsen i Medlemsservice i Holbæk for den engagerede service hun altid giver os.
Afslutning ved formanden Frederik Madsen

Alle projekter begynder med en drøm. Da vi startede Zone-arbejdet for mere end 30 år siden, var drømmen at sikre Zonens historie, herunder at lave et museum. Vi forestillede os, at det kunne være to-tre vogne ialt, men samlingen voksede, og hver gang et mål blev opfyldt, kom der en ny drøm.
Lige nu er drømmen, at samle alle de reddede Zone-enheder på en gang, dvs alle Zone-vogne i Helsingør, Holbæk, Gelsted og Randers som færdigrestaurerede.

Næste år er det 30 år siden, museet åbnede i Holbæk. Kunne det være en anledning til at gøre forsøget?

Det forudsætter, at alle vogne er færdige til den tid. Men det er måske for ambitiøst? Jeg vil bede de formænd, som har vogne under restaurering, om at tilkendegive i løbet af efteråret, om det er muligt at skabe et sådant arrangement i 2019, eller om det er mere sikkert at vente til 2020.

2017 sluttede rigtig godt med et tilsagn fra EllehammerFonden om at støtte vores arbejde med kr. 60.000. Beløbet vil fremgå af regnskabet for næste år. Ellehammerfonden har hjulpet os rigtig meget de seneste år, stor tak for det.

For mit eget vedkommende kan jeg kun gentage hvad jeg så mange gange har sagt, at jeg er utroligt stolt og taknemmelig over alt det, vi lykkes med.

Igen i år skal lyde en tak til Danmarks Tekniske Museum, Aeronautisk Aktivitetscenter i Avedøre, Andelslandsbyen Nyvang og Middelfart Kommune / Holmegården, samt Falck for godt samarbejde og til alle medlemmer og frivillige for støtte og indsats.

Uden Jer og Jeres store støtte og opbakning, havde dette ikke været muligt.

Desuden endnu engang en stor tak til Gelsted-Zonen for dette års arrangement.

Dirigenten satte beretningen under debat.

Tom Larsen, Randers, foreslog etablering af et jubilæumsfond, som kunne hjælpe med at finansiere udgifterne til 30-års jubilæet.

Bo Sass, Silkeborg, spurgte til relationen mellem hovedforeningen og lokalforeningerne. Formanden svarede, at man godt kunne være medlem af en lokalforening, uden at være medlem af hovedforeningen.

Bo Sass spurgte desuden, om vi kunne få vores genstande m.v. tilbage fra Teknisk Museum, hvilket formanden oplyste ikke var muligt.

Torben Jensen, Hundested, udtrykte håb om, at samarbejdet med Falck kunne fortsætte i den gode ånd, efter at formanden var fratrådt sin stilling der.

Idet der ikke i øvrigt var bemærkninger, konstaterede dirigenten, at beretningen var enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab

Aage Jelstrup gennemgik årsrapporten i oversigtsform og oplyste, at den var revideret med anmærkningsfri påtegning af de generalforsamlingsvalgte revisorer Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til årsrapporten, hvorfor dirigenten konstaterede, at han anså årsrapporten for vedtaget enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget 2018

Aage Jelstrup oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 240,00 årligt.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger hertil, hvorfor dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget.

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne Ole Olofsen, Poul Wissing og Frederik Madsen var på valg og at alle modtog genvalg.

Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog nyvalg af Mads Ingo Nielsen, Helsingør.

Da forsamlingen afgav akklamation, anså dirigenten alle for hhv. genvalgt og nyvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:
Frederik Madsen, formand
Aage Jelstrup, næstformand
Helge Fredslund
Bjarne Hansen, tillige repræsenterende Holbæk-Zonen
Jesper Hansen
Christian Jensen
Georg Tegne-Hansen, tillige repræsenterende Helsingør-Zonen
Mads Ingo Nielsen
Ole Olofsen
Poul Wissing

Formanden oplyste, at den endelige konstituering ville foregå i det førstkommende bestyrelsesmøde.

Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af revisorer

Til revisorer genvalgtes ved akklamation Bjarne Kogsbøll og Poul Køster.

Ad dagsordenens pkt. 7: Indkomne forslag

Der var ikke fremkommet forslag.

Ad dagsordenens pkt. 8: Eventuelt

Der var ikke bemærkninger under eventuelt af betydning for referatet, hvorfor dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen, der herefter kunne betragtes for afsluttet.

Referatets rigtighed attesteres:

Holbæk den / 2018

Poul Wissing
(sign)