Arne Sørensen, Holbæk, fortalte om sin opvækst på Zonen i Holbæk
 

REFERAT AF 21. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG 16. JUNI 2012
I ZONE-STATIONEN PÅ TEKNISK MUSEUM I HELSINGØR
__________________________________________________________

 

I generalforsamlingen deltog i.h.t. rundsendt navneliste følgende:

Poul Kaspersen, Helsinge * Finn Uldall, Frederiksberg * Kurt Jørgensen, Farum * Jørgen Dolin, Farum * Verner Olsen, Gilleleje * Vilhelm Pedersen, Tisvilde * Børge Schnack, Svinninge * Gert Pedersen, Holbæk * Jens Jørgen Juel Pedersen, Virum * Ivan Grynderup, Birkerød * René Kaspersen, Nexø * Richard Damgaard Palmer, København * Niels Dael Thomsen, Helsinge * Søren Hvitnov, Fredensborg * Freddie Søeborg Larsen, Espergærde * Hans Meisner, Slangerup * Erik Moth, Farum * Marius Schmidt, Kalundborg * Arne Stevns Sørensen, Snertinge * Preben Rebsdorff, Fredericia

Fra bestyrelsen: Frederik Madsen (formand), Ingelise Nielsen, Holbæk * Claus Jensen, Rønnede * Aage Jelstrup, Vipperød * Poul Wissing, Holbæk, Preben Kjær, Store Heddinge * Georg Tegne-Hansen, Helsinge, Christian Jensen

Formanden indledte med at byde velkommen og takkede for fremmødet.

Formanden anmodede herefter forsamlingen om at rejse sig og mindes de medlemmer, som var afgået ved døden i årets løb:

0008 Inger Sparre, Odense
0145 William Oakley, Hellerup
0272 Poul Erik Jensen, Varde
1030 Ib Krag Nicolaisen, S
1136 Jens Johannessen, Helsingør
1155 Børge Nielsen, Svebølle (ikke nævnt sidste år)
1311 Torben Nielsen-Seibæk, Ishøj

Efter en kort stilhed, bad formanden herefter medlemmerne om at synge mindesangen for ZR, som Georg Tegne-Hansen havde skrevet.

 

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden gik herefter til valg af dirigent og foreslog cand.jur. Poul Kaspersen, der valgtes ved akklamation.

Poul Kaspersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. Beretningen blev suppleret af billeder der vistes på storskærm.

Beretningen dækker kalenderåret 2011 og lød således:

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af

Claus Jensen
Ingelise Nielsen
Poul Wissing
Uffe Mortensen
Georg Tegne-Hansen
Preben Kjær
Aage Jelstrup
Christian Jensen
og jeg selv.

Ved generalforsamlingen sidste år udtrådte Jens Johannessen og Poul Køster.
Vi har i bestyrelsen afholdt møde 6. juli, 17. september og 24. oktober.
På sidste generalforsamling berettede jeg om, at bestyrelsen har nedsat underudvalg, som skal beskæftige sig med særlige emner, fx. køretøjer, forholdet til Teknisk Museum, medlemmer mv. Formålet er bl.a. at sikre kortere bestyrelsesmøder. Ideen med underudvalg er god, men den kræver at udvalgene mødes og tager opgaven på sig, og det har det nok ligget lidt tungt med.
Vi er ca. 330 medlemmer, og det er lige i underkanten. Hvert år får vi nye medlemmer, men der er også nogle, der falder fra. Derfor besluttede vi i 2011 at forsøge os med en medlemskampagne overfor Falck-stationernes Trivselsklubber, og det er faktisk gået meget godt, idet det har givet 6.000 ekstra i årligt kontingent. Vi har dog fortsat behov for nye medlemmer, og derfor har vi lavet en ny brochure, som vi håber vil kunne hjælpe med at øge medlemstilgangen. Alle medlemmer opfordres til at hjælpe med at tegne medlemmer.
Zone-Nyt kommer nu fast tre gange om året, og det er ganske enestående, så meget der er at berette om Zonen, til trods for at det er 50 år siden korpset blev lagt sammen med Falck. Dette 50-år vil vi for øvrigt markere i Zone-Nyt, enten til efteråret, eller i januar-nummeret. Må jeg minde om, at det i går fredag 15. juni på dato var 50 år siden sammenslutningen blev blæst op på forsiden af BT.
Et emne der får større og større betydning er genstande. I nogle år har vi ikke skullet bekymre os om nye genstande, idet Teknisk Museum har taget imod alle nyerhvervelser, men det har ændret sig, og da vi i bestyrelsen fortsat mener at have til opgave at bevare mindet om Zone-Redningskorpset, er vi begyndt at tage genstande ind og juridisk placerede dem i den gamle Fonden Redningsteknisk Samling, hvilket ikke er holdbart i længden, da en afgørende mening med at overgå til Teknisk Museum netop var sikringen af genstande.
Af genstande tilgået i løbet af 2011 kan jeg først og fremmest nævne ZR 753, Ford Köln 1960, tidligere ZR kranvogn i Hobro. Vi blev tilbudt denne bil i april 2011, og Georg Tegne-Hansen, Poul Wissing og jeg drog straks til Jegerup ved Vojens, tømte kassen og købte bilen, der nu et par år skal køre studenter på Nyvang, indtil vi finder ud af at få den ombygget til kranvogn – hvis vi da ellers kan få rekonstrueret en kran til den. Nyvang betaler en leje på kr. 10.000 om året, således at vi regner med at leje bilen ud i seks år, hvorefter den er betalt.
En anden spændende genstand vi modtog i 2011 var en træpalette, til at have et af Zonens ølglas på. Træpaletten i teaktræ er fra 1961 og har helt sikkert været højeste mode på det tidspunkt. Dette er en gave fra Herdis Lohse Hansen i Maribo. Samme dag vi modtog denne gave, modtog vi fra Mogens Lohse Hansen Knud Madsens gamle filmoptagelser fra Lolland-Falster, som jeg viste sidste år.
En sjælden genstand jeg vil nævne fra 2011 er en Zone-legetøjsstation fra 1940’erne, solgt gennem Thorngreen Legetøj i København. Jeg vil også gerne i en helt anden boldgade fremhæve en firkløver som daværende kontorassistent Aase Pedersen ca. 1955 fik af direktør Jørgen Pedersen i Aalborg.
Endelig fremhævede formanden en billedsamling fra Bruno Roths familie og viste et eksempel heroå.
På genstandssiden skal nævnes, at bestyrelsen har besluttet at yde et tilbud på kr. 25.000 til restaurering af Ford V8 ambulancen på Nyvang, og kr. 20.000 til restaurering af blokvognen fra Rønne. Bestyrelsen har sammen med folk fra Teknisk Museum besigtiget blokvognen og der er opnået enighed om hvordan blokvognen skal restaureres.
På formidlingssiden vil jeg begynde med at nævne René Kaspersens særudstilling på Nexø Museum om Zonen på Bornholm, som har løbet fra maj til oktober 2011. De to køretøjsgrupper vil selv fortælle om deres arrangementer, men jeg vil da nævne det største fællesarrangement Zonens Brand og Redningsweekend i dagene 2-3 juli. For første gang var Falck-Museet inviteret med, og de rykkede ud til kapkørsel med vores ambulance. Aftenen 2. juli var ikke god, for da var vores arkiv i Vanløse nær blevet oversvømmet i forbindelse med det voldsomme regnskyl. Heldigvis klarede min hustru Tine og min datter Anna sagerne – uden hjælp fra Zonen.
Resultatmæssigt blev 2011 et nogenlunde år. Aage Jelstrup vil komme tilbage til den nærmere regnskabsgennemgang, men det er vigtigt at fremhæve, at vi har en drift, der hvert år genererer lidt penge til Zonearbejdet. Desværre har i også i 2011 haft kurstab, og med køb af ZR 753 har et underskud ikke kunnet undgås.
Zone-møderne hvor vi indbyder gamle medarbejdere til et frokostarrangement har været afholdt igen i 2011. På Fyn var det igen Anna og Børge Rasmussen, der samlede otte gamle Zone-folk med ægtefæller, og 18. november lykkedes det at samle et hold fra Nordjylland på Falck-stationen i Aalborg. Der har ved hvert møde været nogle lokale ildsjæle, der har stået for mødet, og har nogen her lyst til at lave fx. et Sjællandsmøde, er man meget velkomne, og foreningen bakker naturligvis op. Næste Zone-møde afholdes for Københavnsområdet 8. september.

Formanden bad herefter de ansvarlige for de to køretøjs-grupper om at aflægge deres beretninger dækkende perioden fra sidste generalforsamling til nærværende generalforsamling:

Georg Tegne-Hansen: (copy paste fra talepapir.) Beretning fra Helsingør-gruppen, ZRV.

Vi var oprindelig ca. en halv snes mand i gruppen , men alder og sygdom har giver et frafald og dermed en reduktion af produktiviteten. Så hvis der er et par stykker der har lyst og tid, og har hænderne skruet rigtigt på, kan vi da godt bruge et par friske fyre. Vi mødes den første og tredje onsdag i måneden fra kl.10 til ved 15 – 15.30-tiden. DTM sørger for forplejning. Det meste af vores tid går med almindelig vedligeholdelse, og det vil sige en masse småreparationer som løbende dukker op for gamle biler, ud over alm.rengøring, pudsning af div. messing, opstart af vogne m.m., og rykker ud med vognene til træf og andre diverse begivenheder. Men der går da, heldigvis, også megen tid med alm. socialt samvær og snak om gamle dage, så vi er noget bagefter med alle de lidt større projekter og reparationer der efterhånden står i kø.
Opel katastrofevognen virker meget træt i motoren og har dårlig kompression på et par cylindre.
Vi har prøvet at justere den lidt, men den står for en nok for en større omgang.
Thames vejservicevognen undergår for tiden en større reparation af bremserne efter et totalt bremsesvigt under en prøvetur, men vi har haft problemer med at få de rigtige reservedele.
Vi havde skaffet nogle hjulcylindere til forhjulene som lignede, men til et andet bilmærke. Det viste sig dog, da bremserne skulle justeres ind, at de kunne ikke bruges, så nu må vi nok alligevel prøve at hone de gamle. Jeg fandt heldigvis et sæt nye gummistempler på Græsted Veterantræf, så nu må vi prøve at lave det hele om igen. Det viser, at selv den enkleste reparation meget let kan blive et længerevarende projekt. Derudover skal den også have lavet bagtøj som har en grim mislyd.
D.v.s. at den pt. er ude af drift.
Blokvognen fra Rønne skulle vi gerne i gang med hen over sommeren mens det er vejr til at arbejde udendørs. Det skal foregå ovre på Ole Rømers Vej. Den er som bekendt blevet bygget om til skibstransport og fået åbning i bagenden til kølen. Der forestår et større smedearbejde for at få den tilbage til det originale udseende. Den skal have nye planker på ladet, og så selvfølgelig have slebet rust og males. Altså et større projekt.
Chevrolet afprodsstigen fra Hørsholm har vi også lovet DTM at gøre noget ved. Den har formentlig et revnet topstykke. Vi har hentet den på Ole Rømers Vej, og taget stigen af, så vi regner med at den kan stå i den sidste garage under reparationen.
Mercedes ambulancen har brugt vand på det sidste. Ved vort sidste møde, den 6. juni, blev det konstateret at vandpumpen er gået i stykker, så den er nu meldt ude af drift.
Den bliver næppe klar til Nyvang-turen.
Så der er nok at tage fat på.
Af aktiviteter siden sidste generalforsamling kan nævnes at vi selvfølgelig mødte med kranvogn til
Sørens 40-års jubilæum på Falck-station Fredensborg den 1. juli. Han er nu pensioneret, og er derfor nu på ”fuld tid” her på museet.
Lørdag-søndag den 2. og 3. juli var vi som sædvanlig på Nyvang og deltog i ”Zonens brand- og redningsweekend” . Alle køretøjer klarede turen uden væsentlige problemer.
Vi forsøgte sidste sommer at arrangere en udflugt til Bornholm med et par vogne for at agitere for både ZRV og den fine ZR-udstilling som Rene Kaspersen havde lavet på Nexø Museum. Men det lykkedes desværre ikke.
Lørdag den 6. august deltog vi i Falck-dagen på Egeskov med vogn 389 Bedford kranvogn, vogn 714 Ford V8 bugservogn og vogn 768 Mercedes ambulance og fem mand. Det blev en langtur på over 400 km., men alle vogne klarede turen med glans. Der blev også tid til at lave en lille foto-seance på den tidligere ZR-station i Kværndrup på vejen hjem.
Torsdag den 10. november havde, den formentlig sidste ZR-mand i aktiv tjeneste, Bo Martin 50-års jubilæum, og han blev standsmæssigt afhentet hjemme i Sundby. Vi mødte med 389 Bedford kranvogn og 768 Mercedes-Ambulance, og Falck mødte med diverse køretøjer og politieskorte.
Turen gik til det nye vagtcentralcenter i Smørum hvor der var dækket op til festligheden
Tirsdag den 29. november havde Danmarks Tekniske Museum 100-års jubilæum. Vognene var sat ud foran garagen, som var lavet til serveringslokale for dem der ville ind i varmen. En festlig dag med mange mennesker og taler, bl.a. af museets protektor prins Joachim.
Vi har haft et temmelig travlt forår, med mange aktiviteter:
Lø-sø. den 5-6. maj var Christian og Søren på Nyvang med 376 Sprøjte og deltog i deres ”Befrielses”arrangement.
Tirsdag den 8.maj havde Frederik 10-års Falck-jubilæum. Han blev hentet hjemme i Vanløse af Christian og jeg i kranvognen og befordret til Falck-Huset hvor festlighederne foregik.
Torsdag den 17. maj havde Gentofte Brandmuseum 25-års jubilæum og vi mødte med kranvogn, sprøjte og katastrofevogn, og 6 mand. Frederik var der også, som repræsentant fra Falck. Flot arrangement, men skide koldt.
Torsdag den 24. maj deltog vi i det store Falck-optog med Falck-ledere fra hele verden. Mødtes på st.Hvidovre, hvor vi fulgtes med ca. 30 gamle Falck-køretøjer til Hotel Radisson hvorfra vi, i kortegekørsel, skulle transportere de prominente gæster til Thorvaldsens Museum. Søren og jeg deltog med kranvogn og katastrofevogn. Godt, vi havde en funktionsduelig kranvogn med, for den måtte assistere flere ældre Falck-biler i kortegen som havde problemer.
Traditionen tro, var der Græsted Veterantræf i pinsen. Vi deltog 1. og 2. pinsedag med katastrofevogn, sprøjte, kranvogn og Mercedes-ambulancen, og fire mand. Flot solskinsvejr og varmt.
Tirsdag den 5. juni var der som sædvanlig det store ”Fars Dag”s arrangement her på Teknisk Museum. Alle vogne kørt ud på pladsen. Nyvang var mødt med den sorte Samsø-ambulance. Et af de faste indslag på arenaen var ”knust bil”. Vores kranvogn sørgede for at bugsere bilen ind på pladsen. Derefter blev der sat ild til den, og Zonen rykkede ud med sprøjten og slukkede.
Dernæst blev den kørt over af et stort militært bæltekøretøj og blev helt flad. Kranvognen trak derefter vraget til side. Denne seance blev opført tre gange.
– og så er vi ellers gået i gang med at samle og pakke Falck-æsker, men det vil Frederik nok sige en hel masse om.
Poul Wissing, køretøjsgruppen Nyvang indledte med at sige tak til Arne Sørensen for det gamle Zone-skilt fra Holbæk, som skulle hænge på den nye garage på Nyvang. Han gav herefter ved hjælp af billeder en status på opførelsen af kombineret Zone-station og Vognmandsforretning i Holbæk. Endelig gennemgik han nogle nyerhvervelser af veteranbiler til Zone-lauget og viste billeder fra årsfesten. Ved Brand- og Redningsweekenden deltog Falck-Museet for første gang, og det skulle gentages her i 2012.

Formanden afsluttede herefter beretningen således:

Ved mit jubilæum i Falck blev jeg hentet i Zonens kranvogn af Georg Tegne-Hansen og Christian Jensen, og Poul Wissing holdt en tale, hvor min indsats for Zonen blev fremhævet. Stor tak for det.
Foreningen er fortsat inde i en god gænge med højt engagement og aktivitet på alle fronter som det er fremgået af beretningerne fra de to køretøjsgrupper. Der er bred opbakning til de ting, der udgår fra foreningen, jeg beder medlemmerne huske på at minde gode venner og familie om at tegne medlemsskab.
Tak til alle for indsatsen.

På dirigentens opfordring til at komme med bemærkninger til beretningen, fortalt Marius Schmidt, Korsør, at Falck i Hobro flere gange lånte Vogn 753 hos Zonen, efter at sammenslutningen var blevet annonceret.

Da der ikke var andre bemærkninger, konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab

Aage Jelstrup gennemgik regnskabet i oversigtsform. Han oplyste, at regnskabet var revideret af Bjarne Kogsbøll, generalforsamlingsvalgt revisor.

Børge Schnack mente det var forkert, at der stod minus tegn foran underskudsbeløbene.

I relation til resultatet bemærkede formanden, at hvis indkøbet af ZR 753 var blevet aktiveret, ville der ikke have været underskud.

Preben Kjær mente, at bilen skulle aktiveres, så det ikke blev “glemt”, at vi havde den.

Aage Jelstrup var enig i, at alle aktiver burde fremgå af regnskabet.

Formanden meddelte herefter, at bestyrelsen ville drage omsorg for i næste regnskab at aktivere varelager og andre aktiver i regnskabet.

Da der ikke var andre bemærkninger til regnskabet, konstaterede dirigenten, at han anså regnskabet for vedtaget enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget 2013

Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2013.

Der var ingen bemærkninger hertil, hvorfor dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

Det årlige kontingent er herefter fortsat kr. 225,00 for enkeltpersoner og kr. 300,00 for ægtefæller.


Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne Claus Jensen, Preben Kjær, Ingelise Nielsen, Poul Wissing og Frederik Madsen var på valg og at alle modtog genvalg.

I det forsamlingen gav akklamation, anså dirigenten de pågældende for genvalgt enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af revisorer

Til revisorer genvalgtes ved akklamation Karl Aage Grønbech og Bjarne Kogsbøll.


Ad dagsordenens pkt. 7: Indkomne forslag

Der var ikke fremsat forslag.


Ad dagsordenens pkt. 8: Eventuelt

Freddie Søeborg Larsen fortalte, at Finn Mortensen havde overdraget til Teknisk Museum den flyvefærdige model af KZ IV OY DIZ, der var ophængt i loftet ud for stationen.

Arne Sørensen fortalte om, at han som ansat ved Falck i Faxe havde kørt til brand i katastrofevognen, der stod udenfor garagen, ZR 433.

Ingelise Nielsen mindede om Brand- og Redningsweekenden på Nyvang om 14 dage.

Formanden oplyste, at foreningen har påtaget sig at pakke 8.000 æsker for at tjene penge til foreningen. Pakningen foregår i Helsingør hver onsdag, og medlemmerne måtte meget gerne melde sig og hjælpe.

Da der ikke var flere bemærkninger, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, i det han takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen, der herefter kunne betragtes for afsluttet.


Referatets rigtighed attesteres:

Helsinge den 4. juli 2012

Poul Kaspersen
(sign)

Dagens dirigent advokat Poul Kaspersen i aktion