Efter generalforsamlingen holdt Børge Andersen, Ejby, spændende foredrag om Zonen i Gelsted
 

REFERAT AF 20. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER
AFHOLDT LØRDAG 18. JUNI 2011
I ZONE-STATIONEN PÅ TEKNISK MUSEUM I HELSINGØR
__________________________________________________________

 

I generalforsamlingen deltog i.h.t. rundsendt navneliste følgende:

Poul Kaspersen, Helsinge * Finn Uldall, Frederiksberg * Kurt Jørgensen, Farum * Jørgen Dolin, Farum * Verner Olsen, Gilleleje * Helge Larsen, Hillerød * Vilhelm Pedersen, Tisvilde * Børge Schnack, Svinninge * Robert Schiøtt, Ugerløse * Gert Pedersen, Holbæk * Ingelise Nielsen, Holbæk (bestyrelsesmedlem) * Claus Jensen, Rønnede (bestyrelsesmedlem) * Jens Jørgen Juel Pedersen, Virum * Ivan Grynderup, Birkerød * René Kaspersen, Nexø * Aage Jelstrup, Vipperød * Poul Wissing, Holbæk (bestyrelsesmedlem) * Richard Damgaard Palmer, København * Kaj Jensen, Allerød * Jørgen Røpke, Stensved * Stig Wamberg, Næstved * Niels Dael Thomsen, Helsinge * Preben Kjær, Store Heddinge (bestyrelsesmedlem) * Børge Andersen, Ejby * Bjarne Krogsbøll, Hedehusene * Jens Johannessen, Helsingør (bestyrelsesmedlem) * Søren Hvitnov, Fredensborg * Freddie Søeborg Larsen, Espergærde * Ebbe Neumann, Skibby * Jan Nielsen, Svebølle * Uffe Mortensen, Helsingør (bestyrelsesmedlem) * Frederik Madsen (formand) * Georg Tegne-Hansen, Helsinge (bestyrelsesmedlem).

Formanden indledte med at byde velkommen og takkede for det store fremmøde, som var en stor glæde.

Mødet indledtes med, at der blev vist et TV-indslag fra TV2 Bornholm 21. maj 2011 med omtale af René Kaspersens Zone-udstilling på Nexø Museum.

Formanden bad medlemmerne om at synge mindesangen for ZR, som Georg Tegne-Hansen havde skrevet.

Formanden anmodede herefter forsamlingen om at rejse sig og mindes de medlemmer, som var afgået ved døden i årets løb:

John Borgen Jørgensen, Søborg (død nov.2010)
Henning Lund, Køge
Søren Christensen, Randers C
Bent Christensen, Holbæk
Villy Larsen, Helsinge
Boye Rasmussen, Skævinge

Ved en beklagelig fejl nævntes ikke

Børge Nielsen, Zonens Petter, Svebølle

Æret være deres minde


Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden gik herefter til valg af dirigent og foreslog advokat Poul Kaspersen, der valgtes ved akklamation.

Poul Kaspersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning således:

I lighed med sidste år vil jeg aflægge en ikke så lang beretning
Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af
Claus Jensen
Ingelise Nielsen
Poul Wissing
som blev valgt ind i 2010
samt
Uffe Mortensen
Georg Tegne-Hansen
Jens Johannessen
Preben Kjær
Poul Køster
og jeg selv.
I dag skal vi tage afsked med Jens Johannessen og Poul Køster.
Jens Johannessen trådte ind i bestyrelsen i 2001 i forbindelse med planerne om at udflytte museet til Helsingør, og han stod i spidsen for sammen med brandmændene fra Helsingør og frivillige fra ZRV at bygge Zone-stationen her og udstillingen på første sal. Så 10 års hårdt arbejde blev det til, og igen stor tak for indsatsen.
Poul Køster kom ind i bestyrelsen i 2006, han kan desværre ikke være med. Også han har gjort en stor indsats for Zonen og vil blive savnet i bestyrelsesarbejdet.
Vi har i bestyrelsen afholdt møde 10. maj, 20. september og 30. oktober.

Mødet 30. oktober var et strategimøde, hvor vi drøftede hvilke mål vi gerne vil nå og hvordan vi skal fordele opgaverne mellem os i bestyrelsen.
Vi blev enige om følgende hovedopgaver, hvoraf de to første må betragtes som ligestillede:
1. At være aftalepartner i forhold til DTM
2. At formidle ZR gennem
Udstillingerne i Helsingør og Holbæk
Køretøjsgrupperne, arrangementer, Zonen redder liv
Zone-Nyt, Historisk Datasektion og www
Medlemmer
Markedsføring / medlemshvervning
OY DHY
Tage ansvar for urestaurerede og “herreløse” køretøjer
3. At drive FRTS og eventuelt her tage vare på genstande, som DTM ikke vil tage ind i samlingen
4. Foreningens økonomi
Vi nedsatte følgende undergrupper:
1. Kontaktgruppe i forhold til DTM
Preben Kjær (formand), Poul Wissing, og FM.
2. Bilstyregruppe
FM (formand), Poul Wissing, Georg Tegne-Hansen
3. Markedsføring / medlemshvervnings gruppe
Ingelise Nielsen (formand), Preben Kjær, Uffe Mortensen
Herudover har vi
Medlemsservice, der varetages af Ingelise Nielsen
Kassererfunktion, der varetages af Anne Wissing
OY-DHY ansvarlig, der varetages af Claus Jensen
En formand og en formidler for hver af køretøjsgrupperne, hhv. Poul Wissing og Georg Tegne-Hansen hhv. Freddie Søeborg-Larsen
Ikke alle ovenstående er medlem af bestyrelsen.
De to køretøjsgrupper har afholdt en række arrangementer, hvilket de selv vil berette om lige om lidt, en særlig fremhævelse tjener dog Zonens brand- og redningsweekend på Nyvang, som blev holdt lige i begyndelsen af juli på to meget varme dage. Men flot var det. Arrangementet blev indledt med mindegudstjeneste for Zone-folket i kirken på Nyvang, også en flot begivenhed, som bør gentages. Samtidig afholdt vi for første gang siden 2002 vores generalforsamling i Holbæk. Da vi lukkede ned i Holbæk i 2003, havde jeg aldrig forestillet mig, at det frø vi havde plantet ude på Nyvang i form af den lille Zone-station, skulle blive et så stort og kraftigt træ, at vi over to dage både skulle afholde mindehøjtidelighed, afholde brand- og redningsweekend og generalforsamling.
Fremover er det planen at veksle, så vi holder mødet på skift i Helsingør og i Holbæk.

Formanden bad herefter de ansvarlige for de to køretøjs-grupper om at aflægge deres beretninger:

Georg Tegne-Hansen: (let redigeret copy paste fra telepapir) Beretning fra Helsingør-gruppen: Vi er 10 mand , men sjældent alle, der mødes den 1. og den 3. onsdag i måneden fra kl.10 og til ca.15. Indrømmet: Meget tid går med hyggesnak og historier fra gamle dage. Vi har et ganske fortrinligt samarbejde med DTM, og det er Jan Larsen der er vores kontaktmand. Præsentation: Verner Olsen – Carl-Fr. Iversen – Chr. Jensen – Freddie Søeborg Larsen – Bent Skindersø – Søren Hvitnov – Niels Thomsen – Vilhelm Pedersen – Helge Larsen. Carl-Aage Grønbech har vi ikke set så meget til på det sidste, grundet svigtende helbred. Jens Johannesen og Uffe Mortensen er jo stadig ”ramt af arbejde” og kan derfor ikke møde i dagtimerne.
Hvis jeg skulle give en beretning over hvad vi har lavet i årets løb, så kan vi jo begynde med sidste års generalforsamling og Zone-træf på Nyvang, hvor vi med ni mand og seks vogne, deltog sammen med Nyvang-gruppen, i deres arrangement ”Zonen redder liv” over to dage. Vejret var med os, og alle vores vogne klarede strabadserne uden problemer.
Af andre udrykninger kan nævnes at vi fredag den 27. august var på en tur til Helsinge til indvielse af den nye Falck-station. Mærkeligt, når man har oplevet at den ”gamle” blev bygget i 1962-63, som en stor og moderne station med 12 porte, nu efter 47 år, bare er slidt op og revet ned. Nu er der blot fire porte: tre brandkøretøjer og en ambulance. Ikke en gang en kranvogn.
Inden da, var vi lige et smut oppe på den gamle Zone-station på Tårnvej som stadig er i familien Olsens eje, og ser ud næsten som i gamle dage. Der lavede vi en vognopstilling foran garagerne med 4 vogne, svarende til et billede fra 1957. Resultatet har I vel set i Zone-Nyt nr. 52 fra december.
Derefter kørte vi omkring Nejede hvor vort medlem Helge Larsen holdt stor 70 års fødselsdag med telt i haven. Det gjorde stor lykke da vi troppede op med fire røde biler.
Den 11. september var vi indbudt til Motorhistorisk Dag i Lundby, en lille havneby nede i bunden af Roskilde Fjord. Et hyggeligt lille træf. Vi deltog med 389/Bedford kranvogn, 714/Ford V8 og 768/Mercedes ambulancen. 389 optrådte med en opvisning af fritrækning af en traktor der var kørt fast i mudder i kanten af en mose. Den blev trukket op med motorspil med spilwiren skåret gennem kasteblok til et stort træ, og det hele. Vi erfarede at vi manglede en ordentlig ankerklods til baghjulene, hvilket vi nu har fået lavet. Vi foretog også en bugsering, ophængt i kran, af et vrag af en urestaureret veteranbil med støv og musereder og det hele, som var opmagasineret på en gård i nærheden, og som skulle udstilles på træffet. Alt i alt et hyggeligt lille træf, selv om vejret viste sig fra sin våde side. På vej hjem kørte vi gennem Sæby, hvilket afstedkom lidt hjemve for 768.
Mandag den 15. november var vi på udflugt, hvor vi deltog sammen med de andre frivillige og ansatte fra museet, og kørte i bus fra DTM til Experimentariet, Gentofte Brandværnsmuseum og Telefonmuseet .
Søndag den 28. november skulle vi vanen tro have været med til juletræstænding på Rådhuspladsen, men det voldsomme snevejr gjorde at vi betragtede det som unødvendig udkørsel så vi meldte afbud og blev hjemme. Der var i øvrigt også et par andre arbejdsdage der blev sprunget over på grund af den voldsomme vinter.
Onsdag den 2. februar henlagde vi arbejdsdagen til en udflugt til Kaj Andersen i Kastrup, hvor vi så hans enorme samling af modelbiler, foto m.v. Torsdag den 2. februar havde vores afholdte suschef Louise Karlskov Skyggebjerg afskedsreception her i disse garager. Louise, som har stået for hele dette Zone-projekt gik nu andre veje, og skal nu være chef for Arbejdermuseet i København. Hun har dog lovet at hun en dag vil give os en rigtig rundvisning derinde. Også bag snorene.
Søndag den 5. juni, Grundlovsdag, var der her på museet det årlige ”Fars Dag” hvor vi deltog med det hele ude på arealet bag museet. Et af punkterne i opvisningerne var bl.a. ”Knust bil”. En bil blev kørt over af en stor militær kampvogn på larvefødder . En seance der blev lavet tre gange. Vores kranvogn sørgede for, ophængt i kran, at bugsere bilen ind på arenaen, og ud bagefter. Inden den blev kørt over blev der sat ild til den, og Zonen rykkede ud med sprøjten og slukkede den med D-slange med forlængerrør. Stor succes. Vi havde regnet med at Nyvang også skulle stille med et par vogne, det havde vi da aftalt for længe siden, men de brillierede ved bare at blive væk uden at give lyd fra sig.
Senest har vi deltaget i Græsted Veterantræf 1. og 2. pinsedag. Jeg var ikke selv tilstede, så jeg kan ikke berette nærmere om dette. Jeg har dog hørt at der havde været problemer med Chevrolet ambulancen og sprøjten.
Chevrolet ambulancen har efterhånden været gennem en større omgang: Sidste år var det bremserne der fik den store tur med kobberrør og ny hovedcylinder.
I år har det været motorens tur: Det begyndte med at den havde svært ved at starte, så starteren blev afmonteret og renset og ordnet. Den fik nye 50 kvd. kabler. Og så kunne den starte. Men så røg den, som havde den en karbureringsfejl. Karburatoren af, og med hjem til adskillelse. En papirvisk sættes i hullet imens!!! Papirvisken af, karburatoren på igen, og den startede fint, men en svag bankelyd ! Hvad nu ? Hvor dyr en lyd er det? Kompressionsprøve: Ingen kompression på fjerde cylinder! Stempelring? Ventil ? Toppen af. En tot af papir sad og klemte om 4. indsugningsventil som var lidt skæv. Alle ventiler ud og rettet sæder og ventiler. Ny ventil i, samlet, og nu OK.
Ellers går vore arbejdsdage med div. småreparationer og alm. vedligeholdelse. Vi har jo det problem at vi arbejder i et udstillingslokale, så vi skal rydde totalt op efter os hver gang vi laver noget.
Af større projekter har vi motoren på 433 som har startbesvær, formentlig på grund af en meget slidt motor med manglende kompression, og bagtøjet på vejservicen som har en mislyd.
Derud over skal vi også i gang med at renovere den gamle blokvogn 934 fra Rønne. Vi har aftalt med Jan, at vi venter til efter sommerferien, og vi regner med at kunne stå med den nede i hallen bagved.
Poul Wissing, køretøjsgruppen Nyvang sagde, at der nu var 28 frivillige i lauget. Der er taget første spadestik til Frederik Madsens Vognmandsforretning. Savværket har skåret trær op, og der er doneret kr. 30.000 af Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond. Poul Wissing beklagede, at gruppen havde glemt at komme til Fars Dag i Helsingør, og opfordrede til, at man nu lagde den sag bag sig. Der er arbejdet med følgende køretøjer: Fejebladet er repareret. Kranvognen vil blive rekonstrueret med Vordingborgs kranvogn ZR 436 som forbillede, det opbyggede lad vil blive taget af, og Georg Tegne-Hansen vil lave tegninger, vognen kan opbygges efter. Vi har fået Kölner-Forden tilbage, ZR 753, og den vil nu komme til at køre på Nyvang som studentervogn, til gengæld er Mercedes lastbilen solgt. Gruppen har deltaget i Bryllupskørsel med Vauxhall’en, Polterabend-arrangementer, byfester, Nyvangs åbning foruden studenterkørslen, der nu stod for døren. Poul Wissing nævnte også Nyvangs lejrskole og åbningen af Vej- og Bromuseet.

Formanden afsluttede herefter beretningen således:

Zone-Nyt udkom fire gange i 2010. Udgiveren af Brand & Ambulance opsagde samarbejdet med os med øjeblikkelig virkning i foråret, men det lykkedes at få en ordning, så vi kunne gennemføre de planlagte udgivelser uden ekstra omkostninger.
Fra i år har vi selv overtaget distributionen, og det har vi faktisk glædet os til, for det andet var lidt for rodet. Vi var bange for, at det kunne blive vanskeligt af økonomiske årsager at fortsætte bladudgivelsen, men den hidtidige trykkeri har givet et godt tilbud, og ved at anvende den nye portoform PP er også portoudgiften overkommelig.
Men jo flere medlemmer jo bedre!
Vi har iværksat en kampagne for at få Falck-stationernes velfærdsforeninger til at tegne abonnement på vores blad, foreløbig er det lykkedes at få 14 stationer med, men vi mener der må være et større potentiale. Medlemshvervegruppen arbejder med sagen.
Desuden udgav vi igen i 2011 Zone-kalenderen, en aktivitet vi egentlig havde tænkt os at stoppe af økonomiske grunde, men som vi alligevel valgte at gennemføre, idet der har meget stor opmærksomhed om 2010-kalenderen.
På mange måder er foreningen inde i en god gænge, der er generelt høj aktivitet på alle fronter og bred opbakning til de ting, der udgår fra foreningen, jeg beder medlemmerne huske på at minde gode venner og familie om at tegne medlemsskab.
Tak til alle

Der var ikke trods dirigentens opfordring bemærkninger til beretningen, hvorfor dirigenten konstaterede, at den var godkendt enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab

Formanden gennemgik regnskabet i oversigtsform. Han oplyste, at regnskabet var revideret af Bjarne Kogsbøll, generalforsamlingsvalgt revisor.

Da der ikke var bemærkninger til regnskabet, konstaterede dirigenten, at han anså regnskabet for vedtaget enstemmigt.


Ad dagsordenens pkt. 4: Kontingent/budget

Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Der var ingen bemærkninger hertil, hvorfor dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

Det årlige kontingent er herefter fortsat kr. 225,00.

Ingelise Nielsen oplyste, at ægtepar kunne opnå fælles medlemsskab mod betaling af kr. 300,00 årligt.


Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne Jens Johannessen, Poul Køster, Uffe Mortensen og Georg Tegne-Hansen var på valg, og at Jens Johannessen og Poul Køster ikke modtog genvalg. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Aage Jelstrup og Christian Jensen.

I det forsamlingen gav akklamation, anså dirigenten de pågældende for hhv. genvalgt og nyvalgt enstemmigt.

Aage Jelstrup oplyste om sig selv, at han var medlem af Andelslandsbyen Nyvangs bestyrelse og tidligere viceborgmester i Holbæk kommune.

Christian Jensen oplyste, at var aktiv i køretøjsgruppen i Helsingør og tidligere Falck-leder i Hørsholm.

Begge takkede for valget.


Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af revisorer

Til revisorer genvalgtes ved akklamation Karl Aage Grønbech og Bjarne Kogsbøll.


Ad dagsordenens pkt. 7: Indkomne forslag

Der var ikke fremsat forslag.


Ad dagsordenens pkt. 8: Eventuelt

Georg Tegne-Hansen spurgte om der var interesse for at arrangere en tur til Bornholm med et par køretøjer for at se Zone-udstillingen.

Det blev overladt til køretøjsgruppen selv at gå videre med dette.

Da der ikke var flere bemærkninger, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, i det han takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Da dette var efterkommet, kunne generalforsamlingen betragtes for afsluttet.


Referatets rigtighed attesteres:

Helsinge den 16. august 2011

Poul Kaspersen (sign)